Diploma Supplement

Diploma Supplement är en bilaga till examensbeviset som beskriver den examen det medföljer. Exempelvis anges vilken nivå examen ligger på, mål och innehåll samt om den ger tillträde till högre studier. Det är en del av examensbeviset och visas upp tillsammans med examensbeviset när det krävs att examensbevis uppvisas.

Vid Chalmers utfärdas Diploma Supplement på engelska samtidigt som examensbeviset utfärdas och är gratis.

Diploma Supplement

Sidansvarig Publicerad: må 08 jan 2018.