Diploma Supplement

Efter att ansökan om examen har gjorts utfärdas examensbeviset inklusive Diploma Supplement.

Diploma Supplement utfärdas på ett av de europeiska språken, vid Chalmers används engelska, automatiskt när examensbevis utfärdas och är kostnadsfritt.
Diploma Supplement är en bilaga till examensbeviset som beskriver den examen det medföljer t. ex. anges vilken nivå examen ligger på, mål och innehåll samt om den ger tillträde till högre studier. Det är en del av examensbeviset och ska alltid visas upp tillsammans med det när det krävs att examensbevis uppvisas.

Publicerad: on 27 apr 2011. Ändrad: ti 13 jan 2015