Examen

Yrkesexamen och generell examen
Chalmers har, enligt ”Förordning om tillstånd att utfärda vissa examina” rätt att utfärda arkitekt-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsexamen samt sjökaptens- och sjöingenjörsexamen. Chalmers har också rätt att utöver yrkesexamen utfärda masterexamen, magisterexamen, kandidatexamen och högskoleexamen.
Mer information om kraven som ska vara uppfyllda för olika examina hittar du i:
 

1 juli 2015 upphörde möjligheten för studenter som påbörjat studier före 1 juli 2007 att avsluta sin utbildning enligt äldre bestämmelser. Det innebär att dessa studenter behöver komplettera sina studier för att uppfylla nuvarande examenskrav. Bland annat är civilingenjörs- och arkitektutbildningarna förlängda till 300 högskolepoäng (5 år) jämfört med tidigare 180 poäng (4,5 år). Mer information kan du få av Examensenheten eller programmets utbildningssekreterare.
 
Kontakt

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 25 maj 2018