Examen

På Examen är vi experter på examina och den kunskapen efterfrågas inom Chalmers. Detta gör att man som examenshandläggare inte enbart arbetar med att handlägga examensansökningar utan också fungerar som expert i olika grupper där vår kunskap delges.
 
Chalmers har, enligt ”Förordning om tillstånd att utfärda vissa examina” rätt att utfärda arkitekt-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsexamen samt sjökaptens- och sjöingenjörsexamen.
Chalmers har också rätt att utöver yrkesexamen utfärda masterexamen, magisterexamen, kandidatexamen och högskoleexamen. Mer om kraven för examina hittar du i 
 
 
1 juli 2015 upphörde möjligheten för studenter som påbörjat studier före 1 juli 2007 att avsluta sin utbildning enligt äldre bestämmelser (före Bolognaprocessen). Detta innebär att hädanefter krävs att dessa studenter kompletterar sina studier för att uppfylla nu gällande examenskrav. Bland annat är civilingenjörs- och arkitektutbildningen förlängda till 300 högskolepoäng (5 år) jämfört med tidigare 180 poäng (4,5 år). Mer information kan du få av Examen eller respektive programs utbildningssekreterare.

Kontakt
Skicka e-post till Examensenheten

 

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: må 20 feb 2017