Examen

Sommarstängt
Chalmers Examen har stängt under veckorna 28-31. Under den tiden kan vi inte nås per telefon eller e-post. Vi hoppas du hittar svaret på din fråga genom att läsa vår FAQ. Om din fråga kvarstår är du välkommen att kontakta oss igen efter den 4 augusti.

Verifiering av slutförda studier under ovan period?
Skicka din förfrågan till antagning@chalmers.se. Frågor gällande verifiering besvaras i mån av tid.

Yrkesexamen och generell examen
Chalmers har, enligt ”Förordning om tillstånd att utfärda vissa examina” rätt att utfärda arkitekt-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsexamen samt sjökaptens- och sjöingenjörsexamen. Chalmers har också rätt att utöver yrkesexamen utfärda masterexamen, magisterexamen, kandidatexamen och högskoleexamen.
Mer information om kraven som ska vara uppfyllda för olika examina hittar du i:
 
1 juli 2015 upphörde möjligheten för studenter som påbörjat studier före 1 juli 2007 att avsluta sin utbildning enligt äldre bestämmelser. Efter 31 december 2018 utfärdas inte heller längre examina enligt den äldre förordningen. Det innebär att dessa studenter behöver komplettera sina studier för att uppfylla nuvarande examenskrav. Bland annat är civilingenjörs- och arkitektutbildningarna förlängda till 300 högskolepoäng (5 år) jämfört med tidigare 180 poäng (4,5 år). Mer information kan du få av Examensenheten eller programmets utbildningssekreterare.
 
Kontakt

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: on 19 jun 2019