Vanliga frågor om examen

Här finns svaren på många frågor vi får om examen. Om du inte hittar svar på din fråga är du välkommen att kontakta Chalmers Examen.

Allmänna frågor:
Ansökan:
Innehåll och utformning av examensbeviset:
Redan utfärdat examensbevis:
Studier före 1 juli 2007:
Betygsuträkningar:

Allmänna frågor:
>
Vad är en examen/ett examensbevis?
En examen är ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå. När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen måste du själv ansöka om den. På examensbeviset framgår tex vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, sista prestationsdag och när din examen var utfärdad. Examensbeviset utfärdas på både svenska och engelska. Examensbeviset är en värdehandling som endast skrivs ut i ett exemplar, av säkerhetsskäl finnas alltså endast ett original. Det juridiska beslutet om den utfärdade examen, finns i det nationella studieadministrativa systemet Ladok och kan verifieras av Examensenheten.

Varför ska jag ta ut min examen?
Examensbeviset visar och styrker vilken examen du har avlagt vid Chalmers tekniska högskola. För många arbetsgivare är ett examensbevis ett krav när du söker arbete och i många fall även ett lönekriterium. Det är därför viktigt att du tar ut din examen. Vilket år examen är utfärdad kan också påverka så ta gärna ut din examen i anslutning till att du avslutar dina studier.

Examenskraven för en viss examen regleras i både en nationell högskoleförordning och i Chalmers lokala examensordning. Dessa kan förändras och försvåra uttaget av en examen om man väntat länge med att ansöka.

Vad är Diploma Supplement (DS)?
Alla examensbevis som utfärdas av universitet och högskolor ska åtföljas av en bilaga, ett så kallat Diploma Supplement (DS), som beskriver bland annat innehåll i och omfattning av den utbildning som lett fram till examen. DS beskriver utbildningen och hur det svenska högskolesystemet ser ut. DS är en engelskspråkig bilaga. DS ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands, men också i Sverige. DS utgör en del av ditt examensbevis och ska alltid visas upp tillsammans med beviset.

DS för examina inom grundläggande utbildning infördes vid svenska universitet och högskolor 1 jan 2003. DS för examen på forskarnivå infördes 1 juli 2007. DS utfärdas inte retroaktivt vid Chalmers.

Diploma Supplement är inte:
  • en ersättning för det egentliga examensbeviset utan en bilaga till detta
  • något som automatiskt garanterar att en utbildning erkänns
  • ett curriculum vitae (CV).
Vilka examina utfärdar Chalmers?
Chalmers utfärdar både yrkesexamina och generella examina. För en yrkesexamen krävs en inriktning, vilket i normalfallet är det grundprogram du är antagen till. För en generell examen krävs det att man uppfyller kravet för ett huvudområde. För mer information:

Hur ser Chalmers utbildningsstruktur ut?
Bolognamodellen bygger på tre års studier på grundnivå (180 högskolepoäng) och två års studier på avancerad nivå (120 högskolepoäng). Vid Chalmers kan kandidatdelen och masterdelen i rätt kombination även ge en yrkesexamen (300 högskolepoäng)så som en arkitekt- eller civilingenjörsexamen. I övrigt ska även de lokala kraven vara uppfyllda. Läs mer på sidan:
Examina som Chalmers utfärdar


Kostar examensbeviset något?
Nej, examensbeviset kostar inget.

Om jag tar ut en examen har jag då förbrukat mina poäng för en framtida examen?
De poäng som ingår i din examen är inte alltid förbrukade, utan kan användas igen i en ny examen. Förutsättningen för att få ut en ny examen är att ett nytt examenskrav uppfylls. Se mer under "Kan jag ta ut dubbla examina?"

Men de kurser som du har använt i kandidaten kan inte användas igen i mastern. Vid Chalmers ger kandidatdelen och masterdelen i rätt kombination även en yrkesexamen (300 högskolepoäng). I övrigt ska även de lokala examenskraven vara uppfyllda.

Jag behöver ett resultatintyg/registreringsintyg, hur gör jag?
Resultatintyg visar dina slutförda kurser och har du en redan utfärdad examen från Chalmers visas den också. Ett resultatintyg kan exempelvis användas för att styrka dina studieresultat för en arbetsgivare. Registreringsintyg visar vilka kurser som du är eller har varit registrerad på samt terminstider och kan användas när du behöver visa att du varit student vid Chalmers, t.ex. till A-kassan.

I Studentportalen, på "Min startsida" under "Mina resultat och intyg", kan du själv skapa resultatintyg samt registreringsintyg med elektroniskt sigill. Det går också bra att kontakta Studentcentrum för ett resultat- eller registreringsintyg. Ett resultatintyg (Official transcript of records) respektive registreringsintyg (Certificate of registration) kan också utfärdas på engelska.

Vart vänder jag mig vid frågor om examensceremonin?
Inbjudan till examensceremonin skickas med ditt/dina utfärdade utbildningsbevis. Man måste ha en utfärdad examen för att få delta i examensceremonin. Tänk på att det är en handläggningstid för ansökan om examen.
Alla frågor om examensceremonin besvaras av Eventkontoret: examensceremoni@chalmers.se
För mer information: Examensceremoni

Diplomet jag fick på examensceremonin, kan det användas som examensbevis?
Nej, det är examensbeviset som skickas från Examensenheten per post som är det juridiska originalbeviset på din examen. Diplomet från examensceremonin har inget juridiskt värde.


Ansökan:

Vilka examina ska jag ansöka om?
Vid ansökan om examen måste det framgå vilka examina du ansöker om. Har du läst på ett civilingenjörs- eller arkitektprogram har du ofta möjlighet att ta ut både en kandidat-, en master- och en civilingenjörs- eller arkitektexamen. Ansöker du om exempelvis civilingenjörsexamen ska du därför även ansöka om kandidat- och masterexamen om du inte redan fått dem utfärdade. Du behöver göra en ansökan per önskad examen dvs sammanlagt tre ansökningar.

Jag vill ansöka om utbildningsbevis! Hur gör jag?
Maskin- och fartygsbefäl klass VII och V ger utbildningsbevis till skillnad från sjökaptens- och sjöingenjörsutbildningarna som ger en examen. För att ansöka om utbildningsbevis använder du samma tjänst som vid ansökan om examen i Studentportalen på "Min startsida"/"Mina resultat och intyg"/"Ansök om examen/utbildningsbevis".

Utbildningsbevis skrivs inte längre ut på papper. Du kan logga in på Transportstyrelsens Sjömanswebb  och se den inrapporterade utbildningen där. Ett utdrag från Sjömanswebben, som du skriver ut själv, räcker oftast för att verifiera din utbildning. Hör annars av dig till Examen.

Jag har läst Sjöbefäl klass VII-utbildningen, vad ska jag ansöka om?
Du som har läst programmet Sjöbefäl klass VII ska göra två ansökningar. Utbildningen ger både Fartygsbefäl och Maskinbefäl klass VII och båda dessa rapporteras in till Transportstyrelsen när du är färdig och har ansökt. Det är bara när hela utbildningen är avslutad som du kan ansöka och de båda rapporteras in. Du kan inte få bara den ena eller den andra utan att båda är klara om du läser på Sjöbefäl klass VII. Läs även om att ansöka om utbildningsbevis här ovan!

Hur ansöker jag om examen/utbildningsbevis på Studentportalen?
Du ansvarar själv för att ansöka om examen när du är klar med din utbildning. Du ansöker om examen genom att logga in på Studentportalen och använda tjänsten "Ansök om examen/utbildningsbevis" under "Mina resultat och intyg" på "Min startsida". Tjänsten finns på både svenska och engelska. Webbläsarens språkinställningar avgör vilket språk som visas, om den engelska versionen visas kan det ändras genom webbläsarens språkinställningar.

Hur ansöker jag om examen/utbildningsbevis om jag inte har ett aktivt CID?
Du som inte längre har ett aktivt Chalmers ID och tillgång till Studentportalen men har ett svenskt personnummer kan i stället logga in med eduID. Gå till eduID och skapa ett eduID.

Utan aktivt CID eller svenskt personnummer för att skapa eduID, har du inga möjligheter att ansöka digitalt. Då får du kontakta Examen på examen@chalmers.se.

Du behöver också mejla till Chalmers Kårexpedition på desk@chalmersstudentkar.se om du inte kan ansöka digitalt så att de kan kontrollera att du betalt dina kåravgifter. Innan Examen kan lägga upp en ansökan måste vi få bekräftelse från Kåren att dina avgifter är betalda.

Skriv "Ansökan om examen/utbildningsbevis" i ärenderaden och ange namn, personnummer, kontaktuppgifter och aktuell adress. Ange också vilken/vilka examen du ansöker om. Under sommaren då Examen och Kårexpeditionen har stängt kan det dröja innan du får svar.

Varför får jag meddelande om att kontakta Kårexpeditionen?
Chalmers har kårobligatorium och när du ska ansöka om examen kontrolleras att alla avgifter är betalda innan du kan skapa en ansökan. Det kan hända att du får ett meddelande om att kontakta Kårexpeditionen innan du kan fullfölja din ansökan. Mejla då till Kårexpeditionen på desk@chalmersstudentkar.se.

Vad behöver jag ange i ansökan på Studentportalen?
När du ansöker ska du inte glömma att välja inriktning/huvudområde/forskarämne efter att du valt din examen.

Om du inte har särskilda önskemål om vilka kurser som ska ingå, för att du läst fler poäng än vad som krävs för examen, behöver du inte kryssa i kursval. Du kan fortsätta med din ansökan även utan att kryssa för kurser.

För att namn och personnummer ska bli riktiga i ditt examensbevis ska du kontrollera att rätt uppgifter står i Ladok. Det gäller även post- och mailadress som används för att skicka beviset och om vi behöver kontakta dig.

Ska jag bifoga handlingar till min examensansökan?
Normalt behöver du inte bifoga några handlingar till din examensansökan om du inte ansöker om en licentiatexamen. Ansöker du om en licentiatexamen ska du bifoga dokument som pdf-filer när du ansöker om examen. På intranätet kan du läsa vilka dokument det gäller.

Hur gör jag med byten och tillgodoräknanden?
För att handläggningen av din ansökan ska gå snabbt och smidigt, så är det viktigt att din ansökan är komplett. Har du läst andra kurser än de som ingår i din programplan är det mycket viktigt att du ser till att det finns en godkänd dispens dokumenterad. Det görs av din utbildningssekreterare så kontakta gärna dem för att kontrollera att detta är gjort.

Samma gäller för eventuella tillgodoräknanden. Tillgodoräknanden ansöker du om i Studentportalens tjänst "Ansök om tillgodoräknande". Ofullständig ansökan fördröjer handläggningstiden.

Vad händer om jag råkar fylla i fel uppgifter i min ansökan?
Vet du med dig att du har lämnat in en felaktig uppgift, så meddela examensenheten detta genom att skicka ett mejl till: examen@chalmers.se så får din handläggare den informationen och kan rätta till det. Har du redan en kontakt med din handläggare, så kan du maila direkt till handläggaren.

Din handläggare kommer att ta kontakt med dig om det uppstår oklarheter och vid eventuella frågor.

Hur lång är handläggningstiden vid ansökan om examen?
Chalmers har som mål att utfärda examina inom de rekommenderade två månaderna men detta förutsätter att alla underlag vad gäller eventuella tillgodoräknanden och dispenser är klara och finns hos Examensenheten.
Observera att handläggningstiden kan vara både kortare och längre beroende på bl.a. arbetsbelastning. Ansöker du om examen precis vid terminsslut och under sommaren är handläggningstiden vanligtvis längre.

Kan jag få ett preliminärintyg?
Nej, vi utfärdar inte preliminärintyg. Vi måste ta alla ärenden i tur och ordning som de inkommit, förutsatt att alla kurser är slutrapporterade, eftersom majoriteten ska använda sina bevis till arbete eller vidare studier.

Jag har bråttom, kan jag få förtur?
Nej, vi tar ansökningarna i datumordning eftersom alla är i behov av att använda sina examina för arbete eller fortsatta studier. Om du loggar in i Studentportalen kan du ta ut ett resultatintyg över dina kurser under fliken "Mina resultat och intyg", via tjänsten "Skapa resultatintyg" alternativt hos Studentcentrum i väntan på att examensbeviset färdigställts.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?
När Examensenheten har mottagit din ansökan börjar granskningsprocessen. Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har inkommit.

Om något är oklart eller behöver kompletteras kontaktar vi dig via e-post eller telefon. Ibland tar vi kontakt direkt med din utbildningssekreterare, masterkoordinator eller studievägledare. Du behöver alltså inte ta kontakt med oss efter att du lämnat in din ansökan.

Vi granskar ansökningarna i datumordning efter ansökans ankomst. Som inloggad i Studentportalen kan du ta ut ett intyg över dina kurser via tjänsten "Skapa resultatintyg" alternativt hos Studentcentrum i väntan på att examensbeviset färdigställts.

Kan jag hitta information om hur det går med hanteringen av min ansökan?
Nej, tyvärr kan du bara vänta. Om något saknas i din ansökan eller om något är oklart blir du kontaktad av din handläggare så du behöver alltså inte ta kontakt med oss efter att du lämnat in din ansökan. När beviset är utfärdat skickas det hem till adressen som står angiven i Ladok. Har du fått avslag på din ansökan kontaktas du av din handläggare.

Är det möjligt att ansöka om examen från ett program jag inte är antagen till?
Chalmers erbjuder studieplanering för det program du är antagen till. Du som vill ansöka om examen från annat program måste själv kontrollera att examensfordringarna är uppfyllda. I den lokala examensordningen och i program- och utbildningsplan för det aktuella programmet finner du gällande krav. Den första bedömningen av dina meriter görs vid en komplett examenansökan. Förhandsbesked lämnas inte.

Hur behandlas mina personuppgifter när jag ansöker om examen?
I samband med att du ansöker om examen godkänner du att dina personuppgifter används och lämnas ut till tredje part, exempelvis Chalmers studentkår, Postnord eller Transportstyrelsen. Läs mer på sidan:


Innehåll och utformning av examensbeviset:

Hur skrivs mitt namn i beviset?
Systemet, Ladok, som används för beslut om examina och utfärdande av bevis uppdateras med personuppgifter från folkbokföringen. Vi påverkar därför inte hur namnet skrivs ut i examensbeviset. Så som namnet är anmält till folkbokföringen skrivs det ut i beviset. För att ändra namn ta kontakt med Skatteverket.

Skatteverket, folkbokföringen om namn

Om flera förnamn finns, och något är angivet som tilltalsnamn (syns ofta som en understrykning av det namnet), skrivs bara tilltalsnamnet ut som förnamn. Finns inget angivet tilltalsnamn skrivs alla förnamnen ut. Tilltalsnamn är det förnamn som du vill bli kallad för.

Ett mellannamn är ett efternamn som du bär mellan dina förnamn och ditt efternamn. Mellannamn är alltså inte det eller de förnamn som inte är ditt tilltalsnamn. Idag registreras inte mellannamn utan man har möjlighet att välja dubbla efternamn. Både mellannamnet och efternamnet räknas som dina officiella namn. Det innebär att båda namnen kommer att skrivas ut i beviset. Det gäller oavsett om du har ett mellannamn och ett efternamn eller ett dubbelt efternamn.

Hur redovisas huvudområde?
Huvudområde redovisas i examensbevisen för kandidat och master.
Huvudområden

Hur redovisas masterprogrammets namn?
Namnet för läst masterprogram redovisas i master- och civilingenjörs-/arkitektexamen under förutsättning att samtliga programkrav för masterprogrammet är uppfyllda. Om avvikelser från programplan finns, utan dispenser, och en så kallad masterexamen utanför programplan utfärdas, kommer masterexamen enbart att redovisas med huvudområde och kan då inte ligga till grund för en civilingenjörs- eller arkitektexamen.

Vilka språk utfärdas examensbevisen på?
Chalmers examensbevis utfärdas tvåspråkigt på svenska och engelska.

Vilka kurser kan jag räkna med i min examen?
Avslutade, icke överlappande kurser på högskolenivå, som inte är använda i en förkunskapsgrundande examen på högskolenivå kan ingå i din examen. I övrigt ska även de lokala kraven vara uppfyllda.
Chalmers lokala examensordning

Kontakta studievägledaren eller utbildningssekreteraren på ditt program för närmare information.

Hur redovisas kurser jag har läst utöver examen?
Bara kurser som krävs för att uppfylla examenskraven kommer att ingå i din examen och skrivas ut i ditt examensbevis. Om du har fler högskolepoäng på Chalmers än vad examen kräver kan du skriva ut ett resultatintyg som visar dessa kurser. Du loggar in i Studentportalen och under fliken "Mina resultat och intyg" skriver du ut det via tjänsten "Skapa resultatintyg". Alternativt kan du be Studentcentrum.

Vad innebär överlappning?
När två eller flera kurser har samma eller delvis samma innehåll överlappar de varandra. De överlappande eller delvis överlappande kurserna får då inte räknas med. Det är enbart den ena kursen som kan räknas in i examen. Kontakta utbildningssekreteraren på ditt program för närmare information.

Kan kurser lästa vid andra lärosäten i Sverige och/eller utomlands ingå i min examen?
Kurser lästa vid andra lärosäten i Sverige och utomlands kan tillgodoräknas i din examen om studierna är relevanta för det program du har läst. Studiernas relevans utreds och beslutas av utbildningssekreteraren för programmet. Tillgodoräknandet ska föras in i Ladok och synas som tillgodoräknade studier i Studentportalen. Om något resultat saknas eller inte stämmer ska du kontakta ansvarig institution innan du ansöker om examen. Handläggningen av din ansökan påbörjas först när dina studier är slutrapporterade och klara. Kurser som inte är slutrapporterade påverkar din handläggningstid så att den blir längre.

Kan jag ta ut dubbla examina?
Ja, om du uppfyller kraven för nytt huvudområde kan du ta ut flera generella examina på samma nivå. Läs mer om detta i Chalmers lokala Examensordning.
Chalmers lokala examensordning


Redan utfärdat examensbevis:

Kan jag lägga till kurser i min examen efter att den utfärdats?
Nej, när examensbeviset är utfärdat, så kan inget ändras. Du ska inte ansöka om examen förrän alla kurser som ska ingå i examensbeviset är klara och slutrapporterade i Ladok. Examensbeviset är en värdehandling och utfärdas enbart i ett original.

Hur beställer jag en kopia på mitt examensbevis?
Oftast är ett resultatintyg tillräckligt för att styrka din examen vid Chalmers. Behöver du en verifierad kopia av ditt examensbevis kan Chalmers hjälpa dig med det. Har du en äldre examen kommer du att få hjälp av Chalmers centrala arkiv genom att använda länken nedan. En vidimerad kopia kommer att skickas till dig.
Be om kopia av examensbeviset från Arkive via:
Webbformulär examenskopia

Har din examen utfärdats under innevarande eller föregående år kontaktar du istället Examensenheten via email: examen@chalmers.se. Ange vilken examen det rör sig om, ditt namn och personnummer samt vilken adress du vill ha kopian skickad till.

Obs! tänk på att vissa lärosäten vill att kopian skickas direkt från Chalmers till lärosätet, ibland i stämplat oöppnat kuvert. Så var noga med att kontrollera hur just de som bett dig att styrka ditt bevis med en kopia, vill ha det skickat.

Vad händer om jag förlorar mitt examensbevis, kan jag få ett nytt original utfärdat?
Nej, eftersom examensbeviset är en värdehandling som enbart utfärdas i ett exemplar så kan du inte få ett nytt original, men du kan ansöka om att få en kopia på ditt examensbevis.

Kan jag få ett nytt examensbevis om jag har bytt namn eller personnummer?
Nej, ett nytt examensbevis för tidigare utfärdad examen utfärdas normalt inte. Om du har bytt personnummer med anledning av att du har erhållit fingerade personuppgifter eller ändrat könstillhörighet, har du dock rätt till nytt bevis. För detta krävs ett intyg om förändringen från Skatteverket. För mer information kontakta Examensenheten.

Jag vill ha min examen översatt, hur gör jag?
Examensbeviset utfärdas på både svenska och engelska. Vi tillhandahåller inga ytterligare översättningar.Studier före 1 juli 2007:

Jag började läsa innan Bolognamodellen trädde i kraft, 1 juli 2007. Kan jag ta ut examen enligt de äldre examensreglerna?
Nej, den möjligheten har upphört. Du som har påbörjat dina studier före 1 juli 2007 behöver uppfylla nuvarande examenskrav för att erhålla ett examensbevis.

Vad är det för skillnad på högskolepoäng (hp) och poäng (p)?
För studenter som antogs efter 1 juli 2007 räknas studieresultaten i högskolepoäng (förkortat hp). En veckas studier motsvarar 1.5hp, en termins studier motsvarar alltså 30hp.

För dig som antogs till studier före 1 juli 2007 räknas studieresultaten i poäng (förkortat p). En veckas studier motsvarar 1p, en termins studier motsvarar alltså 20p.
1 poäng (p) = 1.5 högskolepoäng (hp)

För att räkna om från poäng till högskolepoäng: p ×1,5 = hp
För att räkna om från högskolepoäng till poäng: hp/1,5 = p

Kommer mina kurser att redovisas med poäng (p) eller högskolepoäng (hp) på examensbeviset?
I examensbeviset redovisas dina studieresultat i högskolepoäng. Studieresultat från före 1 juli 2007 i poäng konverteras till högskolepoäng.


Betygsuträkningar:

Hur gör jag om jag behöver räkna ut ECTS betyg?
Chalmers utfärdar inte ECTS betyg. Chalmers anger inga andra betygsskalor i resultatintyg och examensbevis än sin egen eftersom vi inte översätter betyg (= ingen överprövning). I Sverige använder vi målrelaterade betyg i stället för relativa. Det framgår också av bilagan till Diploma Supplement att i Sverige ges inget övergripande betyg på hela utbildningen och studenter rankas inte. Du kan använda dig av Chalmers ECTS grading table för att du själv/eller ditt nya lärosäte ska kunna översätta dina betyg.
Chalmers ECTS grading table

Hur gör jag om jag behöver räkna ut viktat medelbetyg?
Chalmers räknar inte ut viktat medelbetyg. Så här kan du själv göra för att räkna ut det:

Summan av poäng x betyg / summan av poängen = medelbetyg

Hur gör jag om jag behöver räkna ut GPA betyg?
Chalmers räknar inte ut GPA betyg. Men genom att följa den här länken kan du själv räkna ut det:
http://www.foreigncredits.com/Resources/GPA-Calculator/Sweden

Sidansvarig Publicerad: fr 20 maj 2022.