Aktuellt om covid-19

På den här sidan hittar du aktuell information relaterat till covid-19 som kan vara till nytta för dig som studerar på Chalmers.
 
 
 
Chalmers följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i syfte att minska smittspridning av covid-19.
Det är viktigt att alla hjälps åt för att skapa en så trygg studiemiljö som möjligt. Vi ber dig därför att följa nedanstående råd:
 • Stanna hemma om du har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion – till exempel halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer​​.
 • Tvätta händerna ofta och använd handsprit.
 • Håll avstånd.
 • Använd munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.
 • Vid positivt provsvar och där du deltagit i campusbaserad undervisning 48 timmar innan första symptom:
  Meddela programansvarig eller mejla corona@chalmers.se​ för att starta smittspårning så fort som möjligt. Ange kurskod och den dag då du var på campus.
 • För att missad examination inte ska behöva påverka dina studiemedel har CSN möjlighet att ta hänsyn till coronarelaterade förhinder i sina bedömningar. För mer information, se CSN:s hemsida. Tänk på att det är viktigt att du även sjukanmäler dig till Försäkringskassan​ när du inte kan delta i undervisning eller examination på grund av sjukdom.
 • Vaccinera dig.

Följande gäller från 26 januari, 2022:


 • Utgångsläget för undervisning på Chalmers är undervisning på campus. För att minska trängsel kan det dock vara nödvändigt att genomföra större föreläsningar i hybridformat. I många av våra föreläsningssalar finns möjlighet att streama föreläsningar så att du kan delta antingen i sal eller digitalt, för att på så sätt minska trängsel. Lärare organiserar hur detta går till.

 • I vissa fall kan föreläsningar ges på distans. I alla kurser ska dock myndigheternas rekommendation följas om att undervisning på plats är utgångspunkten. I normalfallet ska en kurs inte ges helt på distans.

 • Om det är praktiskt möjligt kommer tillfällen för obligatoriska moment att utökas, både för att minska antalet studenter per moment och för att ge fler ersättningstillfällen för sjuka studenter.

 • Tentamina och annan examination arrangeras på campus med lämpliga smittskyddsåtgärder och med möjlighet att hålla avstånd. Genom att till exempel erbjuda visir vid obligatoriska moment där man inte kan hålla avstånd, säkerställa tillgång till handsprit samt att prioritera städning i undervisningslokaler och andra ytor där studenter ofta befinner sig.

 • Chalmers tentamina för läsperiod 2 som ges under januari ges som regel som omtentamen under påskuppehållet. Det innebär att om du på grund av sjukdom eller annan covidrelaterad anledning inte kan tentera i januari så har du möjlighet att anmäla dig till omtentamenstillfället i påsk.

 • Sista datum för komplettering vid ansökan till masterprogram skjuts upp till den 4 maj för grundstudenter. Det betyder att resultat från omtentamensperioden i påsk kommer att kunna räknas med i din masterprogramansökan. Välj alltså att anmäla dig till omtentamen i påsk istället för att riskera att smitta andra om du är sjuk och har symptom nu.


Testa dig om du har varit utomlands

Alla resenärer som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden uppmanas av Folkhälsomyndigheten att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. 

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. 

Tillhör du en riskgrupp?

Behöver du anpassning av undervisningen på grund av att du tillhör en riskgrupp för covid-19 eller för att du har en nära anhörig som tillhör en riskgrupp? 

Vänligen kontakta Chalmers riskgrupphandläggare, Annelie Hämäläinen Levin, annelie.h.levin@chalmers.se för mer information.


Vaccinera dig

Från 1 december, 2021 finns inte längre möjlighet att vaccinera sig på campus. Besök valfri vårdcentral eller vaccinationsplats. Har du redan tagit en dos i annan region kan du få en andra dos i Västra Götaland.


Är du i behov av stöd?

Har du drabbats av postcovid, är i behov av samtalsstöd eller annan typ av stöd relaterat till dina studier, hittar du det via länken nedan.​

 
​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 27 jan 2022.