Så bedrivs undervisning på Chalmers

Chalmers förhåller sig till de restriktioner som myndigheterna sätter upp för vår verksamhet. 

Vi delar myndigheternas syn på att det är av största vikt att bedriva undervisning och examination på plats så långt det är möjligt då vi ser att pandemin haft negativa konsekvenser på såväl studenters studieresultat som mående.


 

Uppdaterad 12 januari 2022​

Den viktigaste insatsen för att minska smittspridningen gör vi själva genom att alla studenter och anställda tar ansvar och stannar hemma vid symtom samt att man provtar sig. Vi vidtar även andra smittskyddsåtgärder som exempelvis att erbjuda visir i de situationer där man inte kan hålla avstånd, handsprit utställd samt information på olika platser. Flera salar har också utrustats med streamingutrustning som lärarna uppmuntras att använda för att på så sätt ge större möjlighet till att hålla distans. 

Läs mer om covid-19 och utbildning för vuxna på Folkhälsomyndighetens hemsida​


Tentamen är en situation där man håller avstånd mellan varandra, övriga smittskyddsåtgärder som vidtagits är att vi tillgodoser god ventilation i lokalerna, munskydd erbjuds, studenter informeras om vikten av att hålla avstånd och att stanna hemma vid symptom.

Enligt de rapporter som vi fått in så har den absoluta majoriteten av de fall av vidarespridning som vi haft bland studenter härstammat från sociala evenemang, mycket få fall av vidarespridning har kunnat kopplas till utbildningssituationen.

Ytterligare en åtgärd som vidtagits för att bidra till att minska risken för smittspridning under innevarande tentamensperiod är att skjuta på sista datum för komplettering vid ansökan till masterprogram till den 4 maj. Det innebär att resultat från omtentamensperioden i påsk kommer att kunna räknas med i masterprogramansökan. Välj alltså att anmäla dig till omtentamen i påsk istället för att riskera att smitta andra om du har symptom nu.​


Praktiska frågor i samband med distansundervisning

Är det något särskilt jag ska tänka på i och med distansundervisningen?

Som student har du ansvar för din egen studiesituation och det är viktigt att du skaffar dig goda rutiner och en fungerande struktur för ditt hemarbete och att du tar del av den information och de instruktioner som uppdateras kontinuerligt på hemsidor och plattformar.

På Studentportalen finns tips på hur du ska få dina studier att fungera så bra som möjligt. Din programstudievägledare kan också ge dig stöd i denna situation och finns tillgänglig på vardagar via mejl eller telefon. 
Kontaktuppgifter till din studievägledare 

Vad gäller om jag missar obligatoriska moment för att jag blir sjuk?
Samma regler gäller som för kurser på campus. Det vill säga om du missar obligatoriska moment på grund av sjukdom behöver du kompensera för det. Ta kontakt med din examinator för att diskutera vidare i så fall. 

Jag har ingen egen dator, hur ska jag göra då?
Som student med passerkort kan du använda datorsalar på campus som vanligt. 

Jag behöver särskilda program för att kunna fortsätta min kurs, dessa har jag inte i min privata dator, hur ska jag göra?
Datorsalar på campus är öppna och dit kan du komma och arbeta om du behöver. Du kan också fjärransluta till datorerna i datorsalarna så att du kan komma åt programvaror hemifrån. 

Fjärranslut till studentdatorsalar:

StuDAT Windows
StuDAT Linux  

Gäller min försäkring när jag studerar på distans?
Personskadeförsäkring för studenter, som är en olycksfallsförsäkring som du som student omfattas av under skoltid/praktiktid i Sverige, gäller inte om du studerar eller deltar utbildningen online från hemmet, på stadsbibliotek och så vidare. För olycksfall i hemmet måste du ha en egen försäkring. 

För studenter som omfattas av någon av försäkringarna Student IN/FAS/FAS plus och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar gäller försäkringen som vanligt. Om du vill avbryta dina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Du omfattas inte heller av någon försäkring från Kammarkollegiet i ditt hemland, även om de bedriver distansstudier från en svensk högskola eller universitet.

Vilka verktyg ska vi som studenter använda för att kunna samarbeta?
Här har Chalmers ingen särskild rekommendation. Det går bra att bilda grupper i Canvas och även använda Teams som innehåller många funktioner för att dela information, ha digitala möten och kommunicera. Logga in med ditt Chalmerskonto. 
Det går även bra att använda andra kommunikations- och samarbetsplattformar som finns på marknaden.

Får lärare spela in streamade föreläsningar och lägga upp på Canvas? 

Att spela in en föreläsning är en personuppgiftsbehandling om en student riskerar att komma med på bild eller att tal spelas in. För att minimera riskerna för att personuppgifter sprids utan en students godkännande ska föreläsare inleda med att berätta att föreläsningen kommer att spelas in och att de som inte vill riskera att fastna på bild/ljud får stänga av sin kamera och ställa eventuella frågor via chatten istället för genom tal.  Den filmade föreläsningen får bara delas i det slutna Canvasrummet och får inte användas i framtida undervisning (t.ex. om föreläsningen skulle ges på distans någon mer gång). Filmen ska också raderas efter avslutad kurs.​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 13 jan 2022.