Information till dig som tillhör en riskgrupp för covid-19

Behöver du anpassning av undervisningen på grund av att du tillhör en riskgrupp för covid-19 eller för att du har en nära anhörig som tillhör en riskgrupp? 
För att ha rätt till att ansöka om anpassning krävs ett intyg från läkare/psykolog eller motsvarande. 

Vilka studenter kan ansöka om anpassning av undervisningen? 

Alla studenter som tillhör en riskgrupp för covid-19 eller som stadigvarande bor tillsammans med anhörig som tillhör riskgrupp och som kan visa ett intyg som styrker detta från läkare/psykolog eller liknande, har rätt att ansöka om anpassning av undervisningen?

Hur ansöker man? 

Du börjar med att skicka en e-post till riskgruppshandläggare Annelie Hämäläinen Levin​.
Uppge namn, personnummer, programtillhörighet, kurskod och kursnamn för de kurser du ansöker om anpassning för. Du måste också bifoga ett läkarintyg som styrker att du eller nära anhörig tillhör en riskgrupp. Därefter får du ett Chalmers-intyg om rätten att ansöka om anpassning av undervisningen.

Vad gör jag med mitt Chalmers-intyg utställt av riskgruppshandläggaren?

Efter att du fått ett Chalmers-intyg ansvarar du själv för att ta kontakt med berörda examinatorer för att visa upp intyget och diskutera anpassning av studierna i dina kommande kurser.

Vem fattar beslut? 

Beslut om anpassning av undervisningen är möjligt eller ej fattas i första hand av examinator i berörda kurser och vid tveksamhet av viceprefekt på ansvarig institution.

Vilken anpassning i en kurs kan man få som student? 

Du kan få ta del av övningar, föreläsningar, övrig undervisning, examination etc. via digitala medier. Vissa moment kan eventuellt flyttas fram och göras vid ett senare tillfälle. 

Om man inte kan få anpassning vilken hjälp kan man få istället? 

Om anpassning inte är möjlig, kan du istället erbjudas en individuell studieplan och i vissa fall studieuppehåll. Du kontaktar då din programstudievägledare för vidare studieplanering.

Hur lång tid i förväg måste man ansöka om anpassning? 

Anpassning av undervisningen måste sökas så snart som möjligt innan undervisningen startar, så att berörda examinatorer har en möjlighet att erbjuda de anpassningar som behöver göras.  

Jag vill inte avslöja personliga detaljer, vad gäller? 

Riskgruppshandläggaren har tystnadsplikt och kommer inte föra detaljer om dina personliga förhållanden vidare. I Chalmers-intyget som du ska visa examinator framgår att du har rätt att ansöka om anpassning av undervisningen pga. riskgruppstillhörighet. Om det är du själv eller anhörig som tillhör riskgrupp kommer inte framgå av intyget, inte heller av vilka skäl du tillhör en riskgrupp.

Hur länge gäller beslutet? 

Beslutet gäller under hela den period som Chalmers tillämpar undervisning i blandform på grund av covid-19 pandemin. 

Sidansvarig Publicerad: fr 27 aug 2021.