Studieuppehåll

Studieuppehåll beviljas av högskolan för en hel termin eller ett år i taget och innebär att du tar ett uppehåll i studierna. Har du studieuppehåll behåller du din plats på programmet. När du ska påbörja studierna igen fortsätter du enligt din ursprungliga programplan, under förutsättning att programmet inte har ändrats och att du uppfyller förkunskaper för kommande kurser.

Du kan ansöka om studieuppehåll tidigast efter en termins studier på ditt grund- eller mastersprogram. Förutsättningen för ett studieuppehåll är att du har tagit din plats i anspråk. Här hittar du information om att ta sin plats i anspråk;

 
Du är själv ansvarig att under ditt studieuppehåll läsa din chalmers-mejl och ta del av information från programmet och högskolan. Det är viktigt att du under ditt studieuppehåll gör eventuella kursval inför den kommande terminen då du skall börja studera igen.
 
Under studieuppehållet får du inte vara registrerad på nya kurser men du har rätt att göra omtentor eller plussa ett resultat i en kurs. Men planerar du att söka utlandsstudier via Chalmers ökar din studietid om resultat rapporteras under studieuppehållet, se mer här.
 
För dig som läser på Tekniskt basår gäller särskilda regler.

För att bibehålla din garantiplats för fortsatta studier på något av Chalmers civilingenjörs-, högskoleingenjörs- eller sjöprogram efter avslutat basår måste studieuppehållet omfatta ett helt år. Om du tentera och resultat rapporteras in under studieuppehållstiden påverkas din garantiplats.

ANSÖKAN OM STUDIEUPPEHÅLL
Ansök om ditt studieuppehåll innan terminen börjar. Ansökan gör du genom att fylla i formuläret Studieuppehåll.
 
När du klickar på "skicka in" sänds formuläret till studievägledaren på ditt program som utreder och beslutar om studieuppehåll. Godkänns din ansökan registreras studieuppehållet i LADOK och du meddelas via din chalmers-mejl. Avslås din ansökan får du ett mejl med motivering till beslutet. Behöver du förlänga ditt studieuppehåll måste en ny ansökan göras.
 
Du kan kontakta din studievägledare för att diskutera vilka konsekvenser studieuppehållet kan medföra för dina studier. Det är särskilt viktigt vid studieuppehåll en termin eller när du inte ligger i fas med studierna, då kurser oftast bara ges en gång per läsår och de flesta kurser har förkunskapskrav som måste uppfyllas.
 
Studieuppehåll efter avslutat kandidatprogram
Du som läser på ett arkitektur- eller civilingenjörsprogram och planerar att ta en paus innan du påbörjar ditt mastersprogram ska ansöka om studieuppehåll. Har du inget studieuppehåll registrerat kan det påverka dina framtida möjligheter att åka på utlandsstudier. Kom ihåg att notera när det är dags för dig att skicka in din ansökan till ett mastersprogram och eventuella utlandsstudier för det läsåret du ska komma tillbaka.
 
KOMMA TILLBAKA TILL STUDIERNA EFTER STUDIEUPPEHÅLL
När du återupptar studierna efter ett registrerat studieuppehåll ska du vid terminsstart terminsregistrera dig själv i tjänsten ”Kursval och terminsregistrering” i Studentportalen. Kan du inte använda tjänsten kontakta Studentcentrum.
 
Har du haft studieuppehåll en termin eller om ditt program har förändrats måste du kontakta din studievägledare för att planera dina fortsatta studier.
 
BRA ATT VETA
•    Om du har ett registrerat studieuppehåll behåller du ditt datorkonto och din chalmers-mejl under studieuppehållet.
•    Din studietakt påverkas inte vid beviljat studieuppehåll, vilket är viktigt ifall du planerar utlandsstudier via Chalmers.
•    Om du behöver ett intyg kan du själv skapa det genom att logga in i Studentportalen och skriva ut ett registreringsintyg med uppgift om studieuppehåll.
•    Om du har studieuppehåll och ska skriva omtentamen, kontaktar du Chalmers Studentkår för information om kåravgift och Studentcentrum för hjälp med tentamensanmälan.
 
Tänk också på att…
•    Vid sjukskrivning behöver du informera studievägledaren på ditt program.
•    Ett studieuppehåll kan påverka studiemedel – vid frågor kontaktar du CSN.
•    Din rätt till studentboende kan påverkas - hör med din hyresvärd vilka regler som gäller.

Publicerad: må 16 maj 2016. Ändrad: må 13 feb 2017