Avbryta studier

​Kontakta din studievägledare

Funderar du på att avbryta dina studier så kontakta studievägledaren på ditt program. Ta gärna kontakt så snart du hamnat i dessa tankebanor, så att du i ett tidigt skede kan få den vägledning och hjälp i att fatta det beslut som är bäst för dig.

Lämna återbud (innan terminsstart och 3 veckor in på terminen)

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få den platsen. Att lämna återbud innan terminsstarten eller under terminens 3 första veckor gör du via "Mina sidor" på antagning.se. Det påverkar inte din möjlighet att söka samma eller annat utbildningsalternativ i framtiden.
Lämna återbud (antagning.se)
Det är under vissa omständigheter möjligt att skjuta upp studiernas påbörjande om du är antagen. Hur du gör för att ansöka kan du läsa mer om på sidan
Anstånd och uppskov (chalmers.se)

Publicerad: ti 08 nov 2016. Ändrad: fr 18 maj 2018