Avbryta studier

Återbud eller avbrott på programstudier

Innan du har registrerat dig i Ladok på Chalmers

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få den platsen.
Om du inte har registrerat dig i Ladok än så kan du lägga in ett återbud via ditt konto på antagning.se.
Det påverkar inte din möjlighet att söka till Chalmers i framtiden.
Lämna återbud, via kontot på antagning.se
Har du blivit kallad till militärtjänst eller har skäl som gör att du inte kan påbörja dina programstudier i år? Läs mer om villkoren för att ansöka om anstånd till nästa läsår. Du måste ansöka innan sista dag för registrering (i Ladok).

Ansökan om anstånd

Efter registrering i Ladok och 3 veckor in på terminen

Har du registrerat dig på ett program och terminen har startat, ska du kontakta Chalmers antagning för att lämna återbud . Du mejlar direkt till antagning@chalmers.se
Skriv för- och efternamn, personnummer och programnamnet samt att du vill avbryta studierna. Ett återbud är definitivt för innevarande läsår, men påverkar inte din möjlighet att söka till Chalmers i framtiden.
Är du osäker på ditt beslut ska du först kontakta en studievägledare.
Har terminen pågått i 3 veckor eller mer ska du kontakta din programstudievägledare som då kan lägga in ett avbrott.

​Kontakta din studievägledare för vägledning

Funderar du på att avbryta dina studier så kontakta först din programstudievägledare. Ta gärna kontakt så snart du hamnat i dessa tankebanor, så att du i ett tidigt skede kan få den vägledning och hjälp i att fatta det beslut som är bäst för dig.

Återbud eller avbrott på kurs

Innan du registrerat dig i Ladok på Chalmers

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få den platsen.
Om du inte registrerat dig än och terminen inte startat, kan du lägga återbud via ditt konto på antagning.se. Det påverkar inte din möjlighet att söka till Chalmers i framtiden.
Lämna återbud, via kontot på antagning.se

Efter registreringen

Har du registrerat dig på en kurs och terminen har startat, men beslutar dig för att inte fullfölja kursen ska du själv göra avbrott i LADOK under Deltagande på kurs. Det är viktigt att du gör detta tidigt i kursen så att eventuella reserver kan kallas.
Har du frågor kontaktar du en studievägledare
​​

Sidansvarig Publicerad: må 05 sep 2022.