Byta utbildningsprogram

Som student på ett av Chalmers program kan det vara möjligt att byta till ett annat utbildningsprogram om du uppfyller behörigheten och det finns plats.

Annat program på grundnivå (till årskurs 1)

Anmälan är öppen mellan 1–10 oktober
Som student på ett av Chalmers program på grundnivå (180hp och 300hp) eller Tekniskt basår kan det vara möjligt att byta till ett annat av dessa utbildningsprogram.
Observera att det är viktigt att du själv beaktar programplanen på det program du ansöker om byte till. Det finns exempelvis program som innehåller kurser i läsperiod 2 som bygger på kurser från läsperiod 1 eller kurser som överbryggar flera läsperioder. Överväg noga konsekvenserna av ett eventuellt byte.
(Du som har 35hp eller mer kan ev. uppfylla kraven för senare del av program. En ev. anmälan till senare del av program gör du via antagning.se, läs mer nedan.)

Villkoren för att ett bytet ska kunna genomföras är flera:
 • Det finns plats på programmet (se webbformuläret nedan).
 • Du har pågående studier eller ett registrerat studieuppehåll på ett program på Chalmers innevarande termin.
 • Du är behörig till det aktuella programmet.
 • Du har ett meritvärde som är högre än eller lika med sist antagen i innevarande års ordinarie urval 2 (reservantagning medräknas ej).
 • Du som har konkurrerat i urvalsgruppen för Tekniskt Basår från Chalmers, prövas mot det meritvärdet (om antagen till Tekniskt basår HT18 eller senare).
 • Du som har konkurrerat i urvalsgruppen för Matematik och fysikprovet alternativt Arkitektprovet får endast använda meritvärdet samma kalenderår som provresultatet registrerades.
 • Du har inte ansökt om eller tagit ut examen.
  • Du uppfyller inte examensfordringarna på något program på Chalmers.
Du konkurrerar med meritvärdet du har på antagning.se
Sökande kan endast konkurrera med de/t meritvärde/n som fanns tillgängliga i antagningsomgången till innevarande termin. Du ska ha ett meritvärde i minst en av urvalsgrupperna som är högre än eller lika med sist antagen i innevarande års ordinarie urval 2. Sökande kan inte konkurrera med ett nytt höjt meritvärde från exempelvis Högskoleprovet eller meritvärdet från Chalmers tekniska basår från tidigare år.
Detta kontrollerar du på sidan Chalmers antagningspoäng
Vilka program är öppna för byte?
Alla program kan inte erbjuda plats. De program som kan erbjuda minst en (1) utbildningsplats under höstterminen kommer vara valbara i anmälningsformuläret när det öppnar i oktober. 
Anmälan (öppet 1-10 oktober)
 • Formuläret publiceras den 1 oktober. Du måste logga in med ditt Chalmers-ID (CID).
 • Om en sökande lämnar flera anmälningar gäller den senast inkomna, tidigare stryks.
Urval
Vid fler behöriga sökande än antal lediga platser sker ett urval baserat på meritvärdet i den eller de urvalsgrupper den sökande konkurrerade i vid anmälan till innevarande hösttermin.
Antagningsbesked
 • Ditt antagningsbesked med svarskrav skickas via epost i oktober.
 • Du måste tacka ja senast det datum som anges i ditt antagningsbesked. Om du inte svarar i tid, innebär det att du tackar nej till platserbjudandet.

Senare del av program (grundnivå)

 • Anmälan till senare del av program på grundnivå är öppen inför både höstterminen och vårterminen.
 • Anmälan är öppen på antagning.se 15 mars-15 april inför höstterminen och 15 september-15 oktober inför vårterminen.
 • Anmälan är ej öppet för sen anmälan.
 • Anmälan sker enbart via antagning.se
 • De program som kan erbjuda någon plats publiceras på antagning.se (övriga har platsbrist i årskurs 2 och 3). Programalternativen står på antagning.se enligt följande exempel "Program XXX, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)".

Behörighet

Du som har pågående studier på eller examen från ett grundnivåprogram och kan tillgodoräkna dig minst 35hp inom årskurs 1 och 2 på det program du avser göra en anmälan till, uppfyller det första behörighetskravet. Observera att 35hp ska vara hela, avslutade kurser alternativt klart definierade delkurser av en stor kurs. (För sökande som har gått Sjöbefäl 60hp krävs minst 52,5hp vid ansökan till senare del av program på Sjökapten eller Sjöingenjör.)

Du ska också uppfylla den särskilda behörigheten för programmet (densamma som gäller för årskurs 1).

Det är programmets utbildningssekreterare som avgör om en sökande kan tillgodoräkna sig minst 35hp inom årskurs 1 och 2 och din individuella studieplan avgör om du placeras i årskurs 2 eller 3 (ej åk 1).

OBS: Inga förhandsbesked kan ges.

Läs mer på chalmers.se

Annat masterprogram (termin 1 i årskurs 1)

Ansökan kan endast göras under termin 1 i årskurs 1 när du blivit antagen och påbörjat ett masterprogram på Chalmers.

Anmälan är öppen 1-10 oktober. Sen anmälan beaktas inte. Ansökan gör du via webbformuläret på Studentportalens engelska webbplats.
Mer information finns på

 ​​​

Publicerad: on 09 sep 2020.