Byta utbildningsprogram

Om du studerar på ett av Chalmers program kan det vara möjligt att byta till ett annat utbildningsprogram om du uppfyller behörigheten och under förutsättning att det finns lediga platser.

Om du blir antagen till ett nytt program på samma utbildningsnivå läggs det in ett avbrott på det program du byter ifrån. Det inte är tillåtet att ha pågående studier på två program på samma nivå (enligt beslut C 2020–1528).

Annat program på förutbildnings- och grundnivå (till årskurs1)

Anmälan är öppen mellan 1–10 oktober
Som student på ett av Chalmers program på grundnivå (180hp och 300hp) eller Tekniskt basår kan det vara möjligt att byta till ett annat av dessa utbildningsprogram.

Överväg noga konsekvenserna av ett eventuellt byte innan du ansöker.
Om du är det minsta osäker på vilket program du vill byta till ska du kontakta din studievägledare​ innan du skickar in en ansökan.

Om du har mer än 35hp ska du ansöka till senare del av program. Läs mer under villkoren för att ett byte ska kunna genomföras nedan.

Det är viktigt att du själv granskar programplanen på det program du ansöker om byte till. Det kan exempelvis finnas kurser i årskurs 1, läsperiod 2 som bygger på kurser från läsperiod 1 eller kurser som överbryggar flera läsperioder.
 
Villkoren för att ett byte ska kunna genomföras är flera:
 • Du ska vara en student på ett av Chalmers program på grundnivå (180hp och 300hp) eller Tekniskt basår och nu gå i årkurs 1, 2 eller 3 när du ansöker om byte till årskurs 1 på ett nytt program på grundnivå eller tekniskt basår.
 • Du får inte ha ansökt om eller tagit ut din examen. Du får inte uppfylla examensfordringarna på något program på Chalmers, det vill säga kunna avsluta en utbildning inom kort.
 • Du får inte uppfylla kraven för antagning till senare del av det sökta programmet. Du kan fortfarande ansöka om byte av program men bytet blir inte beviljat om du uppfyller kraven till senare del av det sökta programmet. I sådana fall kommer din ansökan att avslås (läs mer nedan om senare del av program).
 • Det ska finnas plats på programmet (se webbformuläret nedan).
 • Du har pågående studier eller ett registrerat studieuppehåll på ett program förutbildnings- eller grundnivå på Chalmers innevarande termin.
 • Du är behörig till det aktuella programmet.
 • Du har ett meritvärde som är högre än eller lika med sist antagen i innevarande års ordinarie urval 2 (reservantagning medräknas ej). Du konkurrerar endast med de/t meritvärde/n som användes det år du blev antagen till det program som du nu vill byta från.
  • Du som har konkurrerat i urvalsgruppen för Tekniskt Basår från Chalmers, prövas mot det meritvärdet (om antagen till Tekniskt basår HT18 eller senare).
  • Du som har konkurrerat i urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet alternativt Arkitektprovet får endast använda meritvärdet samma kalenderår som provresultatet registrerades.
Du konkurrerar med meritvärdet från antagning.se
Du konkurrerar endast med de/t meritvärde/n som användes det år du blev antagen till det program som du nu vill byta från. Du ska ha ett meritvärde i minst en av urvalsgrupperna som är högre än, eller lika med sist antagen i innevarande års ordinarie urval 2. Du kan inte konkurrera med ett nytt höjt meritvärde från exempelvis Högskoleprovet eller meritvärdet från Chalmers tekniska basår från tidigare år.
På chalmers.se hittar du årets antagningspoäng.
Vilka program är öppna för byte?
Alla program kan inte erbjuda plats. De program som kan erbjuda minst en (1) utbildningsplats under höstterminen kommer att vara valbara i anmälningsformuläret när det öppnar i oktober. 
Anmälan är öppen 1-10 oktober
 • Anmälan öppnar den 1 oktober. Du måste logga in med ditt Chalmers-ID (CID).
 • Om en sökande lämnar flera anmälningar gäller den senast inkomna, tidigare stryks.
Urval
Vid fler behöriga sökande än antal lediga platser tillämpas lottning.
Antagningsbesked
 • Ditt antagningsbesked med svarskrav skickas via epost den 19 oktober (eller följande helgfria arbetsdag om den 19 oktober infaller på helgen).
 • Du måste tacka ja senast en vecka från det datum antagningsbeskedet skickades.
 • Om du inte svarar i tid, innebär det att du tackar nej till platserbjudandet och behåller din plats på ditt ursprungliga program.
 • Eventuell reservantagning görs efter sista dag för att tacka ja till ett platserbjudande.

Senare del av program (grundnivå)

 • Anmälan till senare del av program på grundnivå är öppen inför både höstterminen och vårterminen.
 • Anmälan är öppen på antagning.se 15 mars-15 april inför höstterminen och 15 september-15 oktober inför vårterminen.
 • Anmälan är ej öppet för sen anmälan.
 • Anmälan sker enbart via antagning.se
 • De program som kan erbjuda någon plats publiceras på antagning.se (övriga har platsbrist i årskurs 2 och 3). Programalternativen står på antagning.se enligt följande exempel "Program XXX, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)".

Behörighet

Du som har pågående studier på eller examen från ett grundnivåprogram och kan tillgodoräkna dig minst 35hp inom årskurs 1 och 2 på det program du avser göra en anmälan till, uppfyller det första behörighetskravet. Observera att 35hp ska vara hela, avslutade kurser alternativt klart definierade delkurser av en stor kurs. (För sökande som har gått Sjöbefäl 60hp krävs minst 52,5hp vid ansökan till senare del av program på Sjökapten eller Sjöingenjör.)

Du ska också uppfylla den särskilda behörigheten för programmet (densamma som gäller för årskurs 1).

Det är programmets utbildningssekreterare som avgör om en sökande kan tillgodoräkna sig minst 35hp inom årskurs 1 och 2 och din individuella studieplan avgör om du placeras i årskurs 2 eller 3 (ej åk 1).

OBS: Inga förhandsbesked kan ges.

Läs mer på chalmers.se


Annat masterprogram (till årskurs 1)

Anmälan är öppen mellan 1–10 oktober
Du kan ansöka om byte från ett masterprogram till ett annat, under din första termin på ett nytt masterprogram. Ansökan om byte under årskurs 2 är inte tillåtet. Du kan du istället göra en ny anmälan via antagning.se till ett nytt masterprogram under ordinarie anmälningstid.
 • Sen anmälan beaktas inte.
 • Ansökan gör du via webbformuläret på Studentportalens engelska webbplats.

 ​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 26 okt 2022.