Vill du bli SI-ledare?

Foto på studentgrupp med SI-ledare
Om det behövs nya SI-ledare på ditt program kommer metodhandledarna i februari att skicka ut ett mail med information. Du kan under hela året anmäla ditt intresse för att bli SI-ledare. Skriv ett mail till si.stodet@chalmers.se och ange namn, personnummer, utbildningsprogram samt vilken kurs/vilka kurser du gärna vill vara SI-ledare för. Vi kommer då att höra av oss till dig när rekryteringsprocessen startar. Du ansöker genom att skriva en ansökan och svara på ett antal frågor. Med detta som grund görs ett urval och du kan efter det bli kallad till en intervju. Urvalet grundar sig delvis på hur du klarat dina studier. Du måste själv ha deltagit i SI och ha klarat kursen du ska vara SI-ledare i. Tidigare erfarenheter från ledarskap är en fördel. Intresse för att jobba med människor är ett måste.
För att kunna vara SI-ledare ska du vara kommunikativ, kunna ta ledarrollen men även kunna stå tillbaka, vara inlyssnande och lyhörd. Reflektera över om detta stämmer in på dig.
I månadsskiftet mars-april får du reda på om du blivit erbjuden SI-ledarjobbet. Du får en viss tid på dig att svara, om du tackar ja kallas du till utbildningen. Du måste kunna närvara vid samtliga utbildningstillfällen.

Fördelar med att vara SI-ledare

  • Arbetet som SI-ledare ger dig en nyttig erfarenhet inför ditt framtida yrkesliv.
  • Du får en ledarskapsutbildning.
  • Efter avslutat uppdrag får du ett intyg att komplettera ditt CV med.
  • Metodhandledarna ställer gärna upp som referenspersoner när du söker arbete.
  • Arbetet som SI-ledare innebär ofta en personlig utveckling.
  • Genom arbetet som SI-ledare fördjupar du dina ämneskunskaper i kursen.
  • Arvode utgår med 120 kr/tim eller 4800 kr per läsperiod.

Har du frågor om SI, kontakta metodhandledaren för ditt program. Se ”kontakt".

Röster från tidigare SI-ledare

”Jag har lärt mig att inspirera andra, förklara på olika sätt, vägleda fram till svaret på uppgifter och förhålla mig till olika personligheter när jag förklarar - olika personer lär på olika sätt. Det är även positivt att repetera kursen, jag har fått en djupare förståelse för kursinnehållet.”
SI-ledare, Kemiteknik

”Det positiva med att vara SI-ledare är studenternas bemötande och uppskattning av SI-passen. Rollen som SI-ledare ger mig också erfarenhet och personlig utveckling.”
SI-ledare, Informationsteknik

”Det är mycket som är roligt i arbetet som SI-ledare. Jag får tillfälle att utmana mig själv och förstå kursinnehållet bättre än jag gjorde innan.”
SI-ledare, Datateknik

”Framförallt har det varit roligt och man måste inte känna press att man ska kunna allt till 100 procent eftersom SI-träffarna handlar om diskussion.”
SI-ledare, Automation och mekatronik

Publicerad: on 17 feb 2016. Ändrad: fr 14 okt 2016