Utbildning för SI-ledare

Utbildningen, som är obligatorisk, innehåller både teori och övningar. Studenter från olika program träffas för att pröva på rollen som SI-ledare. Utbildningen brukar ges på kvällstid under april-maj varje år och omfatta tre tillfällen.

Observera att det bara är ett utbildningstillfälle per läsår! Efter genomgången utbildning har du möjlighet att arbeta som SI-ledare fr.o.m. nästkommande läsår.

Publicerad: on 17 feb 2016. Ändrad: fr 14 okt 2016