World Wide

World Wide är ett samlingsnamn för de bilaterala utbytesavtal som Chalmers har med universitet utanför Europa. Här finns fantastiska möjligheter att bredda sin utbildning och uppleva nya spännande kulturer och miljöer. World Wide-programmet är öppet att söka för Chalmersstudenter som går på civilingenjörs- eller arkitektprogrammens tredje år. Utbytet förläggs under en termin eller ett läsår och görs under årskurs fyra.

studenter tongji.jpg


Information kring partneruniversitet inom utbytesprogammet World Wide:

Sökportalen (välj Exchange program: BILATERAL WORLD WIDE)

Ansökan och urval 

Ansök mellan 1 november och 1 december!
Ansök online i moveon till max två lärosäten inom World Wide  – rangordna vilket du söker i första respektive andra hand. Alla bilagor kan laddas upp elektroniskt. 

Ansökningar till arkitekskolor ska även innehålla portfolio. Portfolion bedöms och rankas av sakkunnig på institutionen för arkitektur.

 

Ansökan MoveOn


Deadline är 1 december. Om 1/12 infaller på en helg kan ansökan göras fram tills nästkommande vardag. 

Ansökningarna behandlas av Chalmers International Mobility 

Besöksadress: vån 6 i Fysikhuset. Ingång från Fysikgården 4

Postadress: Chalmers international Mobility Chalmers, 412 96 Göteborg
E-post: studentexchange@chalmers.se 

Behörighets krav

Kontrollera så att ditt nuvarande program omfattas av avtal med sökta lärosäten. 

Följande övriga krav måste uppfyllas för att kunna bli antagen inom World Wide, du ska:

  • vara antagen till ett 5-årigt Civilingenjörs- eller Arkitektprogram på Chalmers
  • beräknas avsluta årskurs 3 innevarande läsår, eller ha avslutat kandidatdelen av Civilingenjörs - eller Arkitektprogrammet men inte ha påbörjat och registrerats på ett masterprogram vid Chalmers
  • ej släpa efter med mer än 15hp den 1 december
  • ha ett viktat betygsmedel på 3,7 eller högre (gäller ej studenter från Arkitektprogrammet)
  • du får inte tidigare ha blivit nominerad till World Wide
  • ha rätt språkkunskaper för det utbyte du söker 

 Publicerad: fr 09 okt 2015. Ändrad: to 05 okt 2017