UNITECH International

Foto från projektarbete på Mid-Term Week
UNITECH International är ett unikt utbytesprogram för civilingenjörsstudenter i år tre som vill komplettera teknikstudier med en internationell managementprofil och integrerad företagspraktik. Programmet består av en termins studier på något av de universitet som ingår i UNITECH och minst tre månaders internationell praktik. Dessutom ingår individuell coachning, personlig utveckling och ledarskapsträning.

Praktik, studier och ledarskap

Inom UNITECH International samarbetar framstående tekniska universitet i Europa och internationella företag för att skapa ett utbyte med praktik anpassat till utbildningen under utbytesperioden. Utöver studier och praktik ingår en ledarskapsdimension genom tre moduler med personlig utveckling i fokus.

Internationell karriär?

Utbytesprogrammet UNITECH är öppet för alla civilingenjörsstudenter som är intresserade av att förbereda sig för en internationell karriär och som vill utveckla sin ledarskapsförmåga. Programmet vänder sig till dig som under fjärde året vill ha ett utbyte i Europa med en kombination av teknik, management/ekonomi och praktik.
 
För att bli antagen krävs först och främst en gedigen vilja att lära sig arbeta i internationella miljöer och en stark motivation att genomföra hela programmet. Programmet ger en unik möjlighet att lära sig arbeta i ett gränslöst Europa.Studenter i programmet möts vid flera tillfällen och bildar därigenom starka och tydliga nätverk. De som deltar i utbytet får ett stipendium på 1000 Euro som betalas ut vid ett tillfälle.

Students tackled business cases at UNITECH Mid-Term Weed

Universitet inom UNITECH

Chalmers
TU Delft
Politecnico Milano
ETH Zürich
Loughborough University
Trinity College, Dublin
RWTH Aachen

  Programmets design

  Programmet består alltså av både utlandsstudier och praktik. De som antas inleder sitt år med en så kallad "Start-up week". Då börjar programmet med coachning, övningar, företagskontakter, en fest och att man träffar tidigare studenter. Därefter följer studier, praktik på något av partnerföretagen och en "mid-term week" med fokus på personlig utveckling och coachning. Året avslutas med en sista träff och en stor galamiddag.

  Studierna ska omfatta minst 30 hp och utförs på något av de deltagande universiteten. Man kan lämna önskemål om vilka universitet man vill åka till, men programmet garanterar inte plats på ett visst lärosäte. Praktiken ska omfatta minst tolv veckor och kan göras i princip var som helst i världen.

  Ansökan

  När du söker Unitech får du önska universitet men det är inte garanterat att du hamnar där du helst vill. UNITECH är att betrakta som ett program snarare än att man åker till ett visst lärosäte.
   
  Ansökan görs online via Unitech internationals hemsida. En komplett ansökan ska innehålla ett ifyllt frågeformulär som du hittar online, CV, betygsutdrag samt ett foto. Ta god tid på dig när du ansöker.
   
  Deadline för ansökningar för att delta i UNITECH 2017/18 är den 15 december 2016.

  Urval

  Urvalet görs genom att de kandidater som har starkast ansökningar kallas till ett så kallat Assessment Centre. Att delta i Assessment Centre är obligatoriskt och tar en hel dag. Inga undantag kan ges. Assessorerna är representanter från Unitech och de företag som ingår, allt sker på engelska.
   
  Assessment Centre vid Chalmers infaller den 2 februari 2017.

  Mer information

  Publicerad: fr 09 okt 2015. Ändrad: ti 06 dec 2016