Nordic Five Tech - Dubbla masterexamina

Nordic Five Tech är ett samarbete mellan Chalmers, KTH, NTNU i Trondheim, Aalto utanför Helsingfors och DTU utanför Köpenhamn, även University of Iceland (UoI) är med på ett track inom ett program.

Nordic Five Techs gemensamma masterprogram innebär ett års studier vid Chalmers och ett år vid något av partneruniversiteten, dock ej både Chalmers och KTH. Studierna
leder till dubbla masterexamina.
Chalmers deltar i fyra av de masterprogramen som finns att söka som Joint master's programmes:

  • Environmental Engineering
  • Innovative Sustainable Energy Engineering
  • Maritime Engineeering
  • Polymer Technology

Ansök senast 1 mars 2017 (datum kan variera från universitet till universitet).

Information om programmen hittar du på chalmers.se


Du söker samtliga program inom Nordic Five Tech via respektive koordinerande universitet. Inga av programmen söks via Chalmers eller antagning.se.


Kontaktperson: Andreas Eriksson, 031-772 2560

Publicerad: fr 09 okt 2015. Ändrad: to 16 feb 2017