IDEA League

Utbyten inom IDEA League är öppna för studenter på masternivå och doktorander.

IDEA League är ett nätverk med ledande europeiska universitet inom vetenskap och teknik, där TU Delft, RWTH Aachen, ETH Zürich, Politecnico di Milano och Chalmers är medlemmar.

Challenge Programme

Challenge programme vänder sig till studenter på Chalmers Entreprenörsskola. Programmet består av fyra kurser som förläggs på vart och ett av partneruniversiteten. Kurserna ges som helgkurser, oftast från torsdag/fredag till och med söndag. Studenter som antas till programmet får ett stipendium på 12.000 SEK. Halva beloppet betalas ut innan utbildningen startar och resterande i mitten av utbildningen.

Sommarskolor

Sommarskolorna ges oftast i juli, augusti och september, deras teman och längd varierar. Studenter som deltar på någon av sommarskolorna betalar sina egna resekostnader. Se ytterligare information om innehåll och ansökan i länken nedan.

Examensarbete i en forskargrupp

Detta är en möjlighet för studenter på masternivå att göra examensarbetet i en forskargrupp på ett av partneruniversiteten. Deadline att söka detta utbyte är 1 december. Studenter som blir nominerade till utbytet får ett stipendium, summan varierar beroende på levnadsomkostnaderna i landet.

Kontakt
Ing-Britt Carlsson, 031-772 1178

Publicerad: fr 09 okt 2015. Ändrad: må 24 apr 2017