IDEA-league

idea league logga.png
– A focused network of leading European universities of science and technology
 
IDEA League grundades 1999 och är ett nätverk bestående av fyra ledande universitet inom teknologi och vetenskap. De fyra universiteten är idag ETH Zürich, TU Delft, RWTH Aachen samt Chalmers.
 
Beröringspunkterna mellan universiteten är utbildning, forskning och kvalitetsförsäkran på samma gång som medverkan i EU-program och initiativ gör samarbetet till en modell av Europeiskt samarbete. Tillsammans skapar universiteten ökat värde genom gemensamma resurser för samarbete och kompletterande program för studenter, forskare och personal.
Mer information om IDEA League och vad nätverket erbjuder i form av utbildning och projekt, hittar du i denna länk http://idealeague.org/
 
IDEA League är generellt öppet för studenter på masterprogramnivå samt doktorander.

Kontakt

Chalmers kontaktperson för IDEA League samarbetet:
Ing-Britt Carlsson, ing-britt.carlsson@chalmers.se  , 031-772 1178

Typer av utbyte för Chalmers studenter och doktorander

Challenge Programme
Challenge programme vänder sig för Chalmers del till studenter på Entreprenörsskolan. Programmet består av fyra kurser som fördelas och förläggs på vart och ett av de fyra partneruniversiteten. Kurserna ges som helgkurser och är oftast förlagda från torsdag/fredag till och med söndag. Se ytterligare information om innehåll och ansökan i länken nedan.
http://idealeague.org/challenge-program/ Ett stipendium på totalt 12 000 SEK betalas ut till de studenter som antagits till programmet. Halva beloppet betalas ut strax innan utbildningen startar och resterande del i mitten av utbildningen.
 
Sommarskolor
Sommarskolorna pågår under en vecka och ges oftast i sommarmånaderna juli – september. Se ytterligare information om innehåll och ansökan i länken nedan.
Studenter som deltar på någon av sommarskolorna betalar för sina egna resekostnader.

 

Examensarbete (masterprogramnivå) i existerande forskargrupp
Detta är en möjlighet för studenter på masterprogramnivå att göra sitt examensarbete i en existerande forskargrupp på ett av partneruniversiteten inom IDEA League samarbetet. Deadline att söka detta utbyte är den 1 december. 
Studenter som blivit nominerade till utbytet erhåller ett stipendium för den tid de deltagit. Stipendiesumman varierar beroende på levnadsomkostnader i det land studenten kommer att studera.
 

Publicerad: fr 09 okt 2015. Ändrad: ti 06 sep 2016