Utbytesprogrammet Terzio

Genom utbytesprogrammet Terzio kan du som går på högskoleingenjörsprogrammen eller Sjöfart och logistik söka utbyte i Storbritannien, Korea eller USA. Du kan välja mellan att läsa en eller två terminer utomlands.  

Behörighet 
Du som söker Terzio ska:

  • Vara registrerad som programstudent på något av Chalmers treåriga utbildningar som omfattas av utbytesavtal
  • Beräknas avsluta årskurs 2 innevarande läsår .
  • Ha avklarat minst 60 hp inom något av Chalmers program på grundnivå.
  • Ej släpa efter med mer än 15hp den 1 december, jämfört med nominell studietakt. Eventuella tillgodoräknanden måste då vara registrerade.
  • Ha ett viktat betygsmedel på 3,7 eller högre

Kontaktperson för mer informationVisualArenaLIndholmen_Studion.jpg

Kontaktperson för samtliga lärosäten som ingår i utbytesprogrammet Terzio är:
Elisabeth Ericson tel: 031-772 1563

 

Hitta ditt utbyte

Alla platser är tyvärr inte sökbara för alla program. I tabellen nedan kan du se vilka högskolor som vilka program kan söka till. Program​
IIT, Chicago,
USA
California Polytechnic,
USA
Napier; Edinburgh, 
Storbritannien

 

Liverpool JMU
Storbritannien​
Chung-Ang
Sydkorea​

Hanyang, Korea
(new)​

Dataingenjör​
X​ X​ X​ X
Designingenjör ​
X​ X​
Ekonomi o prod.​
​X ​X X​
Elektroingenjör​
X​ X​ X​ X​
Kemiingenjör​ X​ X​
Maskiningenjör ​ X​ X​ X​
Mekatronikingenjör​
X​ X​
Sjöfart o logistik​
X
 

 

 

Ansökan
 
 
Storbritannien

Napier University, Edinburgh

4 platser, 1 valfri termin
Du läser 3 kurser (modules) á 20 SCQF per termin, vilket motsvarar 3 kurser a 10 hp, dvs 30 hp.
Läs mer på: www.napier.ac.uk
Sök kurser här: www.modules.napier.ac.uk

John Moores University, Liverpool

4 platser för Sjöfart och logistik, endast vårtermin.
Färdigt kurspaket
Läs mer på: www.ljmu.ac.uk
 

Sydkorea

Chung-Ang University, CAU, Seoul
School of Computer Science and Engineering -College of ICT Engineering
Avtalet gäller för datastudenter
4 studenter 1 termin
eller 2 studenter på helår
Undervisningsspråk – Engelska
Språkkunskaper – det krävs goda kunskaper i Engelska
Studieplan och kursbeskrivningar finns på Engelska
 
Hanyang (new, more information shortly)

USA

Illinois Institute of Technology, Chicago

2 platser, 1 läsår
Du läser 12 credits per termin, dvs 24 credits per läsår
Läs mer på: www.iit.edu
Sök kurser här: www.iit.edu Quicklink: "Course search".  

 
California Polytechnic State University (CalPoly)
5 helårsplatser, 1 läsår.
Du läser 12 credits per quarter/term, dvs totalt 36 credits per läsår (eftersom skolan har Fall-, Winter- och Springterm).

Läs mer på: www.calpoly.edu

Urval

Meritvärde= viktat betygsmedel x Produktionsfaktorn
Viktat betygsmedel tas fram genom att sifferbetyg multipliceras med kurspoäng. Detta innebär att mer omfattande kurser får mer tyngd i medelvärdet. Endast avslutade kurser räknas med. Bokstavsbetyg (G) ingår inte. Eventuellt Basår räknas inte.

Produktionsfaktor

Med produktionsfaktor avses de poäng som studenten tar i förhållande till antalet registrerade terminer.  Full produktionsfaktor (=studietakt), alltså 100% får den som tar alla poängenligt programplanen. 

Sökande som har färre hp än nominell studietakt får ett avdrag i sitt meritvärde i proportion till detta. Högre studietakt än 100% påverkar inte meritvärdet. 
Studietakten beräknas maskinellt. Studenter som har bytt program eller läser senare del av program måste vara noga med att tillgodoräknade kurser är inlagda. Eventuella studieuppehåll måste vara registrerade.  Meritvärdet avgörs sen genom att man tittar på betyg och studietakt som för alla andra med hänsyn till detta och den granskningen görs manuellt.

Alla meriter beräknas på de prestationer som finns inlagda i ladok den 1/12.

Motivationsbrev

Ett motivationsbrev ska bifogas ansökan och används som urvalsmetod ifall flera studenter har samma meritvärde. Brevet kan vara skrivet på antingen svenska eller engelska och det ska förklara varför du söker utbytesstudier och argument för att du är en god kandidat.

Studieuppehåll?

Det är viktigt att begära studieuppehåll om du inte tänker plugga en termin annars tickar studietiden på utan att du tar poäng och då försämras ditt meritvärde. Anmälda studieuppehåll påverkar inte den nominella studietakten. Om du däremot tenterat under uppehållet kommer din studietid anses vara förlängd. Om du "plussar" en tenta, alltså att du gör om en redan godkänd tenta för att höja betyget så påverkas inte din studietakt eftersom det nya resultatet hamnar på det datum som kursen först blev godkänd.

Bytt program?

Meritvärde beräknas bara på det program som studenten är registrerad på vid ansökningstillfället. Studenter som bytt program under grundutbildningen och därför har individuell studieplan behöver få sina kurser från det gamla programmet tillgodoräknade i ladok eftersom det påverkar studietakten. En manuell beräkning av studiemeriter görs för denna studentgrupp i urvalsprocessen.

Tacka ja till din plats

Om du blivit nominerad får du meddelande om detta via e-post. Du måste då bekräfta om du avser att ta platsen i anspråk eller inte. Meddela om du vill ha platsen så tidigt som möjligt. De som nomineras får ett mail med instruktioner. Ange namn, personnummer, samt vilket lärosäte det gäller. Uteblivet svar innebär att din nominering stryks. Kontrollera din mail regelbundet i slutet av december och början av januari och ha även koll på eventuella spamfilter så du inte missar ett nomineringsbesked.
Alla nominerade kallas till obligatoriska informationsträffar i februari.

Urval 2

Behöriga sökande som inte nominerats till något av sina ursprungliga alternativ, erbjuds att göra an ny anmälan till eventuella kvarvarande platser. Max två alternativ kan anges, liksom i urval 1. Nomineringen baseras på samma meritvärdering och principer som används i urval 1. Studenter som är aktuella för ett andra urval kommer att kontaktas via e-post. 

Publicerad: to 24 nov 2011. Ändrad: ti 15 nov 2016