Högskoleingenjör och Sjöfart

Du som läser på ett högskoleingenjörsprogram eller sjöprogram och vill studera utomlands kan välja mellan att åka genom utbytesprogrammen Erasmus eller Terzio. De kurser som du läser utomlands ska kunna tillgodoräknas i din utbildning. 


På en del program kan du studera utomlands en termin, på vissa program kan du vara borta ett helt år. Oftast handlar det om studier under sista året i utbildningen. Tänk på att ett examensarbete ska göras om du är utomlands under hela sista året. Är du intresserad av att göra examensarbetet utomlands bör du diskutera detta med programansvarig för att få det tillgodoräknat.  Utbytesstudier innebär att dina utlandsstudier tillgodoräknas i din Chalmersexamen. Innan du åker måste du därför komma överens med utbildningssekreteraren på ditt program om vilka kurser du ska välja. För att få ett tillgodoräknande måste kurserna passa in i programmet.

Erasmus+

Erasmus+ är  EU:s största program för högre utbildning och är en del i programmet för livslångt lärande. Erasmus är också Chalmers största utbytesprogram där du förlägger 3-12 månader på ett annat europeiskt universitet.
Läs mer om programmet.

Terzio

Är ett utbytesprogram som Chalmers erbjuder. Genom utbytesprogrammet kan du söka till något av de universitet i Storbritannien, Korea och USA som Chalmers har tecknat avtal med.  Du läser en eller två terminer utomlands. Läs mer om programmet.
 
Kontaktperson för mer information:
Elisabeth Ericson
031-772 1563

Åka på egen hand eller studieuppehåll utomlands

Istället för att åka på ett organiserat utbyte har du även möjlighet att ta ett studieuppehåll och själv ordna dina utlandsstudier, Då kontaktar du den högskola som du är intresserad av och gör en anmälan direkt dit. Tillgodoräknande av kurser kan göras om du har kommit överens om det med utbildningssekreteraren eller programansvarig  på ditt program innan du åker.

Publicerad: on 23 nov 2011. Ändrad: to 11 aug 2016