Erasmus

 
Utbyte inom Sjöfart

Nederländerna

NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden

Antal platser: 2 studenter, 5 månader. Undervisningsspårk: engelska. 
Öppet för Sjöingenjörsprogrammet, Sjökaptensprogrammet.

läs mer på: nhl.nl/exchange-students

Norge

NTNU - i Ålesund
Antal platser: 4
Undervisningsspråk: norska
Öppet för: Sjökaptensprogrammet

Högskolen i Söröst Norge (tidigare Buskerud Vestfold)
Antal platser: 4 studenter,  5 månader
Studiespråk: norska
Öppet för: Sjökaptensprogrammet, Sjöfart och Logistik
läs mer på: usn.no

Polen

Gdynia Maritime University
Antal platser: 2 studenter 5 månader 
Undervisningsspråk: engelska 

Öppet för Sjökaptensprogrammet

läs mer på: am.gdynia.pl/en/

John Moores University, Liverpool

2 platser för Sjöfart och logistik
Tidigare ett avtal inom Terzio
Läs mer på: ljmu.ac.uk/

Kontaktperson

Elisabeth Ericson, tel 031-772 1563

Publicerad: to 24 nov 2011. Ändrad: må 13 nov 2017