Erasmus

 
Utbyte inom Sjöfart

Nederländerna

NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden

Antal platser: 2 studenter, 5 månader.

Undervisningsspråk: engelska. 
Öppet för Sjöingenjörsprogrammet, Sjökaptensprogrammet.

läs mer på: nhl.nl/exchange-students

Norge

NTNU - i Ålesund
Antal platser: 4
Undervisningsspråk: norska
Öppet för: Sjökaptensprogrammet

Högskolen i Söröst Norge (Vestfold)
Antal platser: 4 studenter,  5 månader
Undervisningsspråk: norska
Öppet för: Sjökaptensprogrammet, Sjöfart och Logistik
läs mer på: usn.no

Tyskland

Kühne Logistics University

Antal platser: 4 studenter, 5 månader 

Öppet för Sjöfart och Logistik


Undervisningsspråk: engelska

läs mer på : KLU


John Moores University, Liverpool

Antal platser: 2 studenter, 5 månader

Öppet för Sjöfart och Logistik
Undervisningsspråk: engelska
(Tidigare ett avtal inom Terzio)
Läs mer på: ljmu.ac.uk/

Kontaktperson

Elisabeth Ericson, tel 031-772 1563

Publicerad: to 24 nov 2011. Ändrad: ti 09 jan 2018