Taiwan

Hsinchu

National Chiao Tung University (NCTU)
National Chiao Tung University (NCTU) är det främsta tekniska universitet i Taiwan. Universitetet har sin starkaste profil inom elektronik och informationsteknologi. I samarbete med National Tsing Hua University  täcker utbytet alla civilingenjörsprogram och arkitekturprogram på Chalmers.

Det finns ett stort utbud av kurser på engelska, men det är även möjligt att läsa kurser som föreläses på kinesiska.

Det engelska kursutbudet kan hittas här:
http://my.nthu.edu.tw/~curricul/web/CORELATED/engindex.htm

https://timetable.nctu.edu.tw/

Utbudet på kurser som kan ges på engelska ökar men det är en fördel att kunna en del kinesiska.
Chalmers har 10 studerandeplatser. Studenter som blivit antagna till utbyte vid NCTU har bostadsgaranti. 

Att studera i Taiwan

Läs Chalmeristernas råd om studier i Taiwan

Specialprogram

Ekonomierna i östra Asien har visat en enastående ekonomisk utveckling under slutet av 1900-talet. Japan har fått sällskap av Kina bland världens ekonomiska giganter. Regionen är intressant, dynamisk och utmanade. Allt fler med teknisk utbildning kommer att i sitt yrkesliv ha kontakter i hela området från Japan till Singapore. Därför har Chalmers utvecklat ett specialprogram som ger studenter möjligheter till studier och erfarenheter från dessa ekonomier.

Programmet består av följande delar:

  • Intensivkurs i kinesiska, 6 veckor i juli – augusti. Kursen är förlagd till Hsinchu, Taiwan.
  • Studerandeutbyte med National Chiao Tung University i Hsinchu, Taiwan
  • Chalmers utbytesstudenter kommer under utbytesåret också att få särskilda uppgifter i form av bevakning av teknik och vetenskap i Taiwan och dess närmaste omgivning.  Utbytesstudenterna får även kontakt med svenska handelsrepresentationen i Taipei och med svenska företag i Taiwan
  • Studenter som deltar i utbytet har också ansvar för Chalmers kontor i Taiwan, som du hittar här www.asia.chalmers.se
  • I utbytet ingår även att driva och att bidra med inlägg till Asia Magazine(minst en artikel per student). 

Universitetet ligger bredvid Hsinchu Science Park, ett av världens främsta centra för utveckling och till verkning av avancerad mikroteknik, du hittar centret här www.sipa.gov.tw/

Kontaktperson för studentutbyte: Andreas Eriksson, tel: 031-772 2560, eandr@chalmers.se
Kontaktperson för relationer med NCTU Jörgen Sjöberg, tel: 031-772 2549, jorgen.sjoberg@chalmers.se

Om språkkursen

Intensivkursen är förlagd till National Chiao Tung University, Hsinchu,Taiwan under juli –augusti . Kursen ges under förutsättning att kursen anordnas av NCTU. Besked väntas först tidigast i april. Kursen är inriktad på talad kinesiska och kinesisk kultur och  ger en första introduktion som ska göra det möjligt att förstå enkla meningar. Även kinesisk skrift ingår. 

Kursavgiften i sig är gratis för de studenter som ska läsa på NCTU men det är en obligatorisk administrativ avgift på motsvarande ca 2000 SEK. I den avgiften ingår utflykter, material, intenretavgift och student-id.  Det är  möjligt att få studiemedel för perioden.

Studenter som ska läsa utbyten på andra lärosäten i Asien är vanligtvis också välkomna att delta i mandarinkursen i mån av plats. Dessa studenter behöver dock betala en kursavgift.


Chalmers International Taiwan Office - CITO

Alla studenter som antas till NCTU får en ansvarsroll på CITO-kontoret som ligger i fina, centrala lokaler på Campus i Hsinchu. Detta innebär att man ansvarar för att representera Chalmers, att ha vissa näringslivsrelationer, chefredaktörskap för Asia Magazine, alumnrelationer och information om Sverige och Chalmers till studenter som vill komma hit på utbyte. Kontoret får varje år en budget för att kunna göra studiebesök och ha kontakter med företag och industrier som verkar i Sydostasien.

Att arbeta med CITO är en lärorik merit som många tidigare studenter har haft stor nytta och glädje av.
Kontaktperson för Chalmers-kontoret vid NCTU är Jörgen Sjöberg, tel: 031-772 2549, jorgen.sjoberg@chalmers.se

Reserapporter

Studenter som deltar i studerandeutbytet behöver inte lämna in en reserapport. Artiklarna som publicerats i Asia Magazine samt arbetet vid Chalmers kontor i Taiwan är likvärdigt med reserapport. Reserapporter som visas under länken nedan är sådana som lämnats in innan kravet  att skriva reserapport togs bort.
Läs reserapporter

Läs gärna mer på www.asia.chalmers.se

Hemsida för National Chiao Tung University http://www.nctu.edu.tw/english/

Publicerad: to 19 nov 2009. Ändrad: on 07 jun 2017