Japan

Tokyo

Tokyo Institute of Technology (TITech)
Studier vid TIT inom YSEP (Young Scientist Exchange Program) ger ett unikt tillfälle att uppleva SOTSURON (forsningsprojekt) under ledning av erfarna professorer. Undervisningen sker helt på engelska och varar i ett år. I utbytet ingår även att bidra med inlägg till Asia Magazine  (minst en artikel per student).
Chalmers har 3 studerandeplatser, varav 1 plats på Arkitektur.
Alla program kan söka.

Tokyo Institute of Technology (TITech), Japan
För ansökan till YSEP krävs TOEFL, TOEIC, IELTS eller motsvarande dokument.
För ansökan till Intern Exchange Student (graduate level) krävs testresultat i engelska eller japanska.Tänk på att tillfällena att göra TOEFL-testet i Sverige är begränsade. Mer information hittar du på www.ets.org/toefl/nextgen.

Information och ansökningsblankett för IELTS språktest finns på Folkuniversitetets hemsida, kontaktperson för IELTS: Josephine Scheres Tropp

Kontaktperson för studentutbyte: Andreas Eriksson, tel: 031-772 2560
Läs reserapporter

The University of Tokyo
Chalmers har 2 platser totalt för samtliga program. Studenter läser upp till 2 terminer, men dessa måste ligga inom ett och samma läsår. Kandidatexamen måste vara utfärdad innan utbytesstudierna kan påbörjas.
Hemsida: http://www.u-tokyo.ac.jp/en/
Kontaktperson för studentutbyte: Andreas Eriksson, tel: 031-772 2560

Läs reserapporter

Sendai

Tohoku University
Tohoku University grundades 1907 och har sedan dess haft en ledande roll inom både forskning och utbildning i Japan och rankas nu bland toppuniversiteten i Asien-och Stillahavs-regionen. Varierande grad av kunskaper i japanska krävs för att bli antagen till de olika utbildnings- och forskningsprogrammen.  I utbytet ingår även att bidra med inlägg till Asia Magazine (minst en artikel per student).

Chalmers har 3 platser totalt på TU fördelade på Environmental Sciences och övriga program.

Se information i pdf-filen nedan om vilka program vid Tohoku som kräver resultat från språkkurstestet Japanese Language Proficiency Test (JLPT).

Exhibit A.pdfExhibit A.pdf

För mer information om testet: http://www.jlpt.jp/e/index.htmlTohoku University
Kontaktperson för studentutbyte: Andreas Eriksson, tel 031-772 2560
Läs reserapporter

Publicerad: to 15 okt 2009. Ändrad: on 12 okt 2016