Indien

Delhi

Indian Institute of Technology, Delhi
Avtalet omfattar 2 utresande studenter per år.

Universitetet erbjuder kurser inom följande områden: V, E, K, M, D och IT. 

All undervisning bedrivs på engelska.

Läsåret börjar i slutet av juli och slutar i början av maj.

I utbytet ingår även att bidra med inlägg till Asia Magazine (minst en artikel).


Hemsida: http://www.iitd.ac.in/

Reserapporter
Kontaktperson för studentutbyte: Karolina Törnquist, e-post: kartorn@chalmers.se, tel 031-772 2455

Publicerad: ti 01 nov 2011. Ändrad: on 12 okt 2016