Indien

Kontaktperson för studentutbyte: Karolina Strandsäter, e-post: karolina.strandsater@chalmers.se,

tel 031-772 2455

 

Delhi

Indian Institute of Technology, Delhi

Avtalet omfattar 2 utresande studenter per år.
Universitetet erbjuder kurser inom följande områden: V, E, K, M, D och IT.
All undervisning bedrivs på engelska.
Finns möjlighet att göra praktik på SAAB i Indien innan utbytet påbörjas. För mer info, kontakta Karolina Strandsäter.
Läsåret börjar i slutet av juli och slutar i början av maj.
I utbytet ingår även att bidra med inlägg till Asia Magazine (minst en artikel).

Mer information i Sökportalen
Hemsida: http://www.iitd.ac.in/

Publicerad: ti 01 nov 2011. Ändrad: on 18 okt 2017