Brasilien

Curitiba

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Curitiba
Avtalet omfattar 2 utresande studenter per år. Det är möjligt att läsa två terminer inom eller över läsåren. 

Avtalet gäller ämnesområdena  D, IT, E, K, KF, BT, M, Z; TD, I, V

Universitetet ligger i Curitiba, sydväst om Sao Paulo.

Undervisningsspråket är portugisiska

Universitetet har goda kontakter inom Automotive Engineering och samarbete finns med Volvo AB/PV. För den som är intresserad finns även möjligheten att göra praktik. Kontakta Ing-Britt Carlsson för mer information om detta.

 
Kontaktperson för studentutbyte: Ing-Britt Carlsson Tel 031-772 11 78, ing-britt.carlsson@chalmers.se

 

Publicerad: fr 21 okt 2011. Ändrad: ti 25 aug 2015