Australien

Kontaktperson för Australien är Andreas Eriksson, e-post: eandr@chalmers.se, tel: 031-772 2560
Alla civilingenjörs- och arkitektprogram omfattas av utbytena i Australien

Brisbane

Griffith University
Griffith University ligger i Brisbane och är sedan länge känt som ett nyskapande universitet och är landets ledande inom miljövetenskap. Chalmers har 1 studerandeplats. Läsåret börjar i februari/mars och slutar i november. Utbytet motsvarar 8:e och 9:e terminen vid Chalmers.

Griffith University
Kontaktperson för studentutbyte: Andreas Eriksson, tel: 031-772 2560
Läs reserapporter

Queensland University of Technology (utbyte ej möjligt till lärosätet under 2017)
Queensland University of Technology (QUT) finns i Brisbane och är ett av Australiens största och mest välrenommerade universitet. QUT har ett nära samarbete med industrin. Chalmers har 1 studerandeplats. Läsåret börjar i februari/mars och slutar i november. Utbytet motsvarar 8:e och 9:e terminen vid Chalmers.

Queensland University of Technology - QUT
Kontaktperson för studentutbyte: Andreas Eriksson, tel: 031-772 2560
Läs reserapporter

Newcastle

University of Newcastle
University of Newcastle ligger 15 mil norr om Sydney. Problembaserad inlärning och personlig kontakt med studenterna är utmärkande för University of Newcastle. Chalmers har 2 studerandeplatser. Läsåret börjar i februari/mars och slutar i november. Utbytet motsvarar 8:e och 9:e terminen vid Chalmers.
University of Newcastle
Kontaktperson för studentutbyte: Andreas Eriksson, tel: 031-772 2560
Läs reserapporter

Sydney 

University of New South Wales
UNSW ligger i Sydney och är ett av Australiens högst ansedda och största universitet. Chalmers har 3 studerandeplatser. Läsåret börjar i februari/mars och slutar i november. Utbytet motsvarar 8:e och 9:e terminen vid Chalmers.
University of New South Wales - UNSW
Kontaktperson för studentutbyte: Andreas Eriksson, tel: 031-772 2560
Läs reserapporter

Publicerad: to 15 okt 2009. Ändrad: fr 28 okt 2016