Argentina

Buenos Aires

 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Avtalet omfattar 1 student per år. Det akademiska året har två terminer som sträcker sig från vårtermin till vårtermin. Samtliga utbildningsprogram omfattas av avtalet. All undervisning sker på spanska.
Hemsida: http://www.itba.edu.ar/index.php
Reserapporter

Kontaktperson för utbytet: Ing-Britt Carlsson Tel 031-772 11 78, ing-britt.carlsson@chalmers.se Ing-Britt Carlsson, 031-772 1178ing-britt.carlsson@chalmers.se ing-britt.carlsson@chalmers.seing-britt.carlsson@chalmers.seing-britt.carlsson@chalmers.seing-britt.carlsson@chalmers.seing-britt.carlsson@chalmers.se

 

Publicerad: ti 11 okt 2011. Ändrad: on 12 okt 2016