Norge

 
Koordinator: Karolina Strandsäter, karolina.strandsater@chalmers.se

Trondheim

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

1 student, 10 månader
Undervisningsspråk: norska, engelska
Utbytet gäller ämnesområdena: D, E, F, IT, I, K, BT, KF, M, TM, V, Z
Utbytet kan sökas genom programmet Norden eller ERASMUS
Utbytet kan endast sökas i februari, oavsett om du tänker åka på höst, vår eller helår.
Länk till information om lärosätet: http://www.ntnu.edu/

Läs reserapporter

Publicerad: fr 09 okt 2009. Ändrad: on 19 apr 2017