Tyskland

Kontaktperson: Per-Anders Träff, panne@chalmers.se, tel: 031-772 1175

Aachen

RWTH Aachen
ERASMUS:
2 studenter 10 månader för utbildningsområde F
2 studenter 10 månader för utbildningsområde M / Z
2 studenter 10 månader för utbildningsområde E / D / IT
2 studenter 10 månader för utbildningsområde V
Kan även sökas genom UNITECH
Undervisningsspråk: tyska, ett fåtal kurser på engelska
Läs mer om lärosätet: http://www.rwth-aachen.de/
Läs reserapporter

Berlin 

TU Berlin
6 studenter, 10 månader
Söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena I, K, BT, KF, V.
Undervisningsspråk: tyska
Läs mer om lärosätet: http://www.tu-berlin.de/
Läs reserapporter

Bochum

Ruhr-Universität Bochum
2 studenter, 5 månader
Utbytet gäller ämnesområdena M och Z.
2 studenter, 5 månader
Utbytet gäller ämnesområdet V.
Söks genom ERASMUS

Undervisningsspråk: tyska, engelska
Läs mer om lärosätet: http://www.ruhr-uni-bochum.de/

Braunschweig

TU Braunschweig
1 student, 10 månader, utbytet gäller ämnesområdet I.
2 studenter, 10månader, utbytet gäller ämnesområdet BT
2 studenter, 10 månader, utbytet gäller ämnesområdet E

1 student 10 månader, utbytet gäller ämnesområdet M 
Undervisningsspråk: tyska
Söks genom ERASMUS
Läs mer om lärosätet: http://www.tu-bs.de/
Läs reserapporter

Bremen

Hochschule Bremen
1 student, 6 månader
Avtalet gäller utbyte inom Naval Architecture
Söks genom ERASMUS

Länk till information om lärosätet: http://www.hs-bremen.de/internet/en/index.html

 

Darmstadt

TU Darmstadt
2 studenter, 10 månader för M/Z
2 studenter, 10 månader för E.

2 studenter 10 månader för I
Söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: tyska
Läs mer om lärosätet: http://www.tu-darmstadt.de/
Läs reserapporter

Dresden

TU Dresden
1 student, 10 månader, för E.
1 student, 10 månader för M eller Z.
1 student 10 månader inom Matematik

Undervisningsspråk: tyska, vissa kurser ges på genom ERASMUS

engelskaSöks genom ERASMUS

Läs mer om lärosätet: http://www.tu-dresden.de/
Läs reserapporter

Frankfurt am Main

Johann Wolfgang Goethe Universität
2 studenter, 12 månader
Utbytet gäller ämnesområdena: D, IT
Söks genom ERASMUS

Undervisningsspråk: tyska
Läs mer om universitetet: http://www.uni-frankfurt.de/english/index.html

  

Hamburg

TU Hamburg-Harburg

2 studenter 6 månader för I

1 student 10 månader för D/IT

1 student 10 månader för M

1 student 10 månader för Z

1 student 10 månader för Automotive eng / Naval architecture

1 student 10 månader för E

1 student 10 m¨nader för K

1 student 10 månader för V

Söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: tyska, engelska
Länk till kursutbud på engelska: http://www.tuhh.de/hrmo/teaching/international-students/lectures-in-english.html
Läs mer om lärosätet: http://www.tu-harburg.de/
Läs reserapporter

 

Kühne Logistics University
2 studenter, 1 termin
Ämnesområde: logistik
http://www.the-klu.org/

Hannover

Leibniz Universität Hannover
6 studenter, 10 månader
Utbytet gäller ämnesområdena F, M, V, Z.
Söks genom ERASMUS

Undervisningsspråk: tyska
Läs mer om lärosätet: http://www.uni-hannover.de/

Kaiserslautern

Universität Kaiserslautern
2 studenter, 6 månader
Utbytet gäller ämnesområdet TM.
Söks genom ERASMUS

Undervisningsspråk: tyska
Läs mer om lärosätet: http://www.uni-kl.de/

Karlsruhe

Karlsruher Institut für Technologie
9 studenter, 10 månader
Utbytet gäller ämnesområdena D, IT, M, V, Z.
2 studenter, 10 månader för E
Söks genom ERASMUS

Undervisningsspråk: tyska
Läs mer om lärosätet: http://www.uni-karlsruhe.de/Uni/index_en.htm
Läs researapporter

Koblenz-Landau

Universität Koblenz-Landau
4 studenter, 6 månader
Utbytet gäller ämnesområdena D, IT.
Söks genom ERASMUS

Undervisningsspråk: tyska
Läs mer om lärosätet: http://www.uni-koblenz-landau.de/international-en/from-abroad-en/exchange-students/erasmus

München

TU München
2 studenter, 10 månader för F.
2 studenter, 12 månader för K, BT och KF.
3 studenter, 9 månader för  D/IT.
2 studenter, 10 månader för M.
3 studenter, 10 månader för I och Z.
2 studenter, 10 månader för  V.
4 studenter, 10 månader för E och TM.

Söks genom ERASMUS
Läs mer om lärosätet: http://www.tu-muenchen.de/
Läs reserapporter

Oldenburg

Universität Oldenburg Carl von Ossietzky
2 studenter, 5 månader
Utbytet gäller ämnesområdet F.
Undervisningsspråk: tyska
Söks genom ERASMUS

Läs mer om lärosätet: http://www.uni-oldenburg.de/

Paderborn

Universität Gesamthochschule Paderborn

4 studenter, 5 månader
Utbytet gäller ämnesområdet M

Söks genom ERASMUS

Undervisningsspråk: tyska
Läs mer om lärosätet: http://www.uni-paderborn.de/
Läs reserapporter

Potsdam

Universität Potsdam
2 studenter, 10 månader
Utbytet gäller ämnesområdet D/IT.

Söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: tyska, engelska
Läs mer om lärosätet: http://www.uni-potsdam.de/english/

Rostock

Universität Rostock
2 studenter, 10 månader
Utbytet gäller ämnesområdet M.
Söks genom ERASMUS

Undervisningsspråk: tyska
Läs mer om lärosätet: http://www.uni-rostock.de/en/

Stuttgart

Universität Stuttgart
6 studenter, 10 månader
Utbytet gäller ämnesområdena E, BT, F, M, V, Z, en plats per ämne
Söks genom ERASMUS eller Double Degree

Undervisningsspråk: tyska, vissa kurser på engelska
Läs mer om lärosätet: http://www.uni-stuttgart.de/
Läs reserapporter 

 

Ulm

Universität Ulm
2 studenter, 10 månader
Utbytet gäller ämnesområdet K.
Söks genom ERASMUS

Undervisningsspråk: tyska, vissa kurser engelska
Läs mer om lärosätet: http://www.uni-ulm.de/index.php?id=87

Publicerad: fr 09 okt 2009. Ändrad: to 14 apr 2016