Turkiet

Kontaktperson: Rigmor Alfsdotter, 031-772 86 42, rigmor.alfsdotter@chalmers.se

Istanbul

Istanbul Technical University
5 studenter, 10 månader för A, E, M och Z
3 studenter 10 månader för E, M och Z
Undervisningsspråk: turkiska, 30% av kurserna ges på engelska
Doktorandutbyte möjligt

Söks genom ERASMUS

Reserapporter

Läs mer om lärosätet: http://www.itu.edu.tr/en/ 

 

Koc University
2 studenter 12 månader, ämnesområdena K, BT, F, TM

Undervisningsspråk: över 90% av kurserna ges på engelska
Söks genom ERASMUS

Läs mer om lärosätet: http://www.ku.edu.tr/en


Publicerad: on 17 feb 2010. Ändrad: on 03 dec 2014