Spanien

Kontaktperson: Elisabeth Ericson 031-7721563, elier@chalmers.se

Barcelona

Universitat de Barcelona

Undervisningsspråk: spanska, engelska
1 student, 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde K, KF.
1 student, 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde E.
1 student, 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde Z.
Söks genom ERASMUS
Läs mer om lärosätet: http://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/estudiar_UB/futurs_estudiants/futurs_estudiants.html
Läs reserapporter

Universitat Politècnica de Catalunya

Undervisningsspråk: spanska, visst kursutbud på engelska. Spanska motsvarande nivå A2 krävs.
2 studenter, 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde V (Skola: ETSECCPB)
4 studenter, 10 månader: utbytet gäller för  ämnesområde  K, E, Z, M, I  (Skola: ETSEIB)
2 studenter, 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde TM (Skola: UPC-FME)
2 studenter, 5 månader: utbytet gäller för ämnesområde D/IT (Skola: UPC-FIB)
3 studenter, 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde  A (Skola: ETSAV)

Kan även sökas genom UNITECH

Läs mer om lärosätet: http://www.upc.es/
Läs reserapporter

La Coruña

Universida de La Coruña
Undervisningsspråk: spanska
1 student 5 månader för utbildningsområden D, IT 

1 student 5 månader för V
Söks genom ERASMUS

Läs mer om lärosätet: http://www.udc.es/
Läs reserapporter

Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid
Undervisningsspråk: spanska
3 studenter, 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde D, IT, E, I, K, M (Skola: ETSII)
Kan endast sökas på våren för utbyte under höst eller helår.
2 studenter, 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde V (Skola: ETS Caminos)
2 studenter, 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde A (Skola: ETS Arquitectura)
1 student, 10 månader: utbytet gäller BT (Skola: ETSI Agronomos)

Söks genom ERASMUS

Läs mer om universitetet: http://www.upm.es/
Läs reserapporter

 

Universidad Pontificia Comillas
Undervisningsspråk: spanska
4 studenter, 10 månader
Söks genom ERASMUS

Utbytet gäller ämnesområdena E, I, M, Z.
Läs mer om lärosötet: www.upcomillas.es
Läs reserapporter

 

Universidad Europea de Madrid
Undervisningsspråk: spanska, engelska
2 studenter 10 månader för M

2 studenter 10 månader för E

Söks genom ERASMUS

Läs mer om skolan http://www.uem.es/
Läs reserapporter

 

Universidad Carlos III de Madrid

Undervisningsspråk: spanska, engelska
3 studenter, 10 månader
Utbytet gäller för ämnesområde E,M,Z

Läs mer om lärosätet: http://www.uc3m.es/uc3m/eng/index-eng.html
Läs mer om vilka kurser som ges på engelska: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/home/studies/degree_programmes/bachelors_degree_english

 

Murcia

Universidad de Murcia
1 plats en termin för KB
Söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: spanska
Läs mer om lärosätet: http://www.um.es/

Oviedo

Universidad de Oviedo
Undervisningsspråk: spanska, engelska
1 student, 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde M och Z

1 student, 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde V
Söks genom ERASMUS

Läs mer om lärosätet: http://www.uniovi.es/

San Sebastian 

Universidad de Navarra
Undervisningsspråk: spanska
TECNUN Escuela Superior de Ingenieros
2 studenter, 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde M, Z, E, I, TD
Kan endast sökas på våren för utbyte följande höst eller helår.
Söks genom ERASMUS
Läs mer om universitetet: http://www.unav.es/english/
Reserapporter

Santander

Universidad de Cantabria
Undervisningsspråk: spanska, engelska
2 studenter, 10 månader
Utbytet gäller för ämnesområde E, Z
Söks genom ERASMUS

Läs mer om lärosätet: http://www.unican.es/webuc/internet/

Sevilla

Universidad de Sevilla

Undervisningsspråk: spanska, engelska
1 student 5 månader
Utbytet gäller för ämnesområde  D/IT
Söks genom ERASMUS
Läs mer om skolan: http://www.us.es/

Reserapporter

Valencia

Universitat Politècnica de Valencia

Undervisningsspråk: spanska, fåtal kurser på engelska
2 studenter, 5 månader (Skola: ETSINF) Utbytet gäller för ämnesområde  D/IT
2 studenter, 5 månader (Skola: ETSICCP) Utbytet gäller för ämnesområde  V
2 studenter 5 månader (Skola:  ETSID) Utbytet gäller för ämnesområde TD
2 studenter, 5 månader Utbytet gäller för ämnesområde E, BT. M
Söks genom ERASMUS

Läs mer om lärosätet: http://www.upv.es/
Läs reserapporter

 

Universitat de València

Undervisningsspråk: spanska
2 studenter 5 månader: utbytet gäller för ämnesområde D/IT
2 studenter 5 månader: utbytet gäller för ämnesområde BT
2 studenter 5 månader: utbytet gäller för ämnesområde  Z, E
Söks genom ERASMUS

Läs mer om lärosätet: http://www.uv.es/~webuv/ingles/index.htm
Läs reserapporter

Zaragoza

Universidad de Zaragoza
Undervisningsspråk: spanska
2 studenter 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde  E
2 studenter 10 månader: utbytet gäller för ämnesområde M, Z
Söks genom ERASMUS

Läs mer om universitetet: http://www.unizar.es/
Läs reserapporter

 

Publicerad: fr 09 okt 2009. Ändrad: må 23 okt 2017