Österrike

Kontaktperson: Per-Anders Träffpanne@chalmers.se, tel: 031-772 1175

Graz 

TU Graz
1 student 10 månader för ämnesområdet F

1 student 10 månader för ämnesområdet K

1 student  10 månader för ämnesområdet TM

1 student 10 månader för ämnesområdet D/IT

1 student 10 månader för ämnes området M

1 student 10 månader för ämnesområdet I

1 student 10 månader för ämnesområdet V
Söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: tyska, ett fåtal kurser på engelska
Läs mer om universitetet: http://www.tugraz.at
Reserapporter

Leoben

Montanauniversität Leoben
1 studenter, 5 månader
Söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena K, BT, KF
2 studenter 5 månader, gäller för M
Undervisningsspråk: tyska
Läs mer om universitetet: http://www.unileoben.ac.at/

Wien

TU Wien
2 studenter 10 månader för D/IT
2 studenter 10 månader för ämnesområdet M

2 studenter 10 månader för ämnesområdet E

2 studenter 10 månader för ämnesområdet K

2 studenter 10 månader för ämnesområdet V

Söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: tyska, engelska
Läs mer om universitetet: http://www.tuwien.ac.at/tuwien_home/EN/
Reserapporter

 

Universität für Bodenkultur Wien
2 studenter, 5 månader
Söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdet V.
Undervisningsspråk: tyska
Läs mer om lärosätet: http://www.boku.ac.at/

Reserapporter

 

 

 

 

 

 

Publicerad: fr 09 okt 2009. Ändrad: on 11 dec 2013