Nederländerna

Kontaktperson: Ing-Britt Carlsson tel 772 11 78, ing-britt.carlsson@chalmers.se

Utbyten i Nederländerna kan endast sökas i februari, oavsett om du tänker åka på höst, vår eller helår.

Samtliga kurser på masternivå ges på engelska i Nederländerna

Amsterdam 

Vrije Universiteit Amsterdam
2 studenter, 5 månader för D/IT
Läs mer om universitetet: http://www.vu.nl/nl/

Delft

TU Delft

2 studenter 5 månader för E, Z
2 studenter 5 månader för D/IT
2 studenter 5 månader för TM
5 studenter, 5 månader för TD
3 studenter 10 månader för M, Z
2 studenter 10 månader för F
2 studenter 5 månader för V
2 studenter 10 månader för I
2 studenter 5 månader för Aero
Söks genom ERASMUS
Kan även sökas genom UNITECH
Läs mer om universitetet: http://www.tudelft.nl/

Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven
2 studenter 5 månader för utbildningsområde M
4 studenter 5 månader för I 
2 studenter 5 månader för K
3 studenter 5 månader för V
Söks genom ERASMUS
Läs mer om lärosätet: http://www.tue.nl/
Läs reserapporter

Enschede

Universiteit Twente
2 studenter 5 månader för I
1 student 5 månader för M
1 student 5 månader för V
1 student 5 månader för TD
1 student 5 månader för Biomedical engineering
1 student 5 månader för E
1 student 5 månader för F
1 student 5 månader för D eller TM
1 student 5 månader för Z

Söks genom ERASMUS
Läs mer om universitetet: http://www.utwente.nl/

Leiden

Universiteit Leiden
2 studenter 5 månader inom Energi och miljö
Söks genom ERASMUS
Läs mer: http://www.prospectivestudents.leiden.edu/study-abroad-exchange
Universitetets hemsida: http://www.leiden.edu/

Nijmegen

Radboud Universiteit
1 student, 10 månader (ev. 2 studenter, 5 månader) för D/IT, E
Läs mer om universitetet: www.ru.nl/io

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2 studenter, 5 månader för Automotive Engineering
Söks genom ERASMUS

Utrecht

Universiteit Utrecht
2 studenter 10 månader för utbildningsområde K, BT och KF
2 studenter 10 månader för ubildningsområde D och IT
1 student 10 månader för utbildningsområde F

Söks genom ERASMUS
Läs mer om universitetet: http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/homeenglish/1757main.html
Läs reserapporter

 

 

Publicerad: fr 09 okt 2009. Ändrad: to 28 jan 2016