Frankrike

Kontaktperson: Andreas Eriksson , 031-772 2560, eandr@chalmers.se

För att få mer information om hur det är att studera i Frankrike, besök gärna Campus France. Här kan du läsa mer om de franska universiteten, till exempel vilka program som ges på engelska och hur det är att studera och leva i Frankrike,

Albi-Carmaux

École Nationale Supérieure des Mines d'Albi-Carmaux
1 student, 10 månader, söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena D, IT, E, F, I, K, KF, BT, M, TM, V, Z.
Undervisningsspråk: franska
Läs mer om skolan http://www.mines-albi.fr/

Ales

École des Mines d'Ales
1 student, 10 månader, söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena E, F, I, K, BT, KF, M, TM, V, Z.
Undervisningsspråk: franska
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om skolan http://www.ema.fr/

Amiens

Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique d'AMIENS-ESIEE
3 studenter 5 månader för D, IT
3 studenter 5 månader för E
3 studenter 5 månader för Z
söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: franska
Läs mer om skolan http://www.esiee-amiens.fr

Brest 

TELECOM Bretagne
1 student, 10 månader för D/IT

1 student 10 månader för E
söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: franska, visst utbud på engelska
Läs mer om skolan http://www.telecom-bretagne.eu/

Bordeaux

Institut Polytéchnique de Bordeaux (IPB) / ENSEIRB-MATMECA
2 studenter 10 månade söks genom Erasmus
Utbytet gäller ämnesområdena M och Z
Undervisningsspråk: franska
Läs mer om skolan: http://www.enseirb-matmeca.fr/en

Université Bordeaux 1

1 student 5 månader söks genom ERASMUS
Ämnesområde: TM
Undervisningsspråk: franska
Läs mer om skolan: http://www.u-bordeaux1.fr/

Cannes

EURECOM
5 studenter, 10 månader, söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena E, D, IT och omfattar endast masternivå.
Undervisningsspråk: engelska, alla kurser ges på engelska

Cachan

École Normale Supérieure de Cachan - ENS
2 studenter, 5 månader, söks genom ERASMUS.
Utbytet gäller ämnesområdena E och Z, gäller även doktorandutbyte
Undervisningsspråk: franska och engelska
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om skolan http://www.ens-cachan.fr/version-anglaise/

Chambery

Université de Savoie
(ESIGEC, Chambery, Annecy)
2 studenter 10 månader för K, BT, KF 
2 studenter 10 månader för D, IT, 
2 studenter 10 månader för M 
1 student 10 månader för TM
Söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: franska 
Läs mer om skolan http://www.polytech.univ-savoie.fr

 Clermont
Institut Français de Mécanique Avancée (IFMA) Aubiere
2 studenter, 5 månader, söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena M, Z.
Undervisningsspråk: franska
Läs mer om skolan http://www.ifma.fr/indexAnglais.html

Compiègne

Université de Technologie de Compiègne
2 studenter 5 månader för D/IT
2 studenter 5 månader för K
1 student 5 månader för M
2 studenter 5 månader för V
1 student 5 månader för Z
Söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: franska och engelska
Utbytet kan endast sökas i februari
Inom "Mechatronic systems" ges vissa kurser på engelska, se länk nedan:
http://www.utc.fr/formation_training/mechatronic-systems.php
Läs mer om skolan http://www.utc.fr

Läs reserapporter

Dijon

Université de Bourgogne
2 studenter, 10 månader för M, Z
3 studenter, 10 månader för V
söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: franska
Läs mer om skolan http://www.u-bourgogne.fr/#

Grenoble 

Institut Polytéchnique de Grenoble (INP)
Utbytesavtalet fördelar sig som följer:
2 studenter 10 månader för E
1 student 5 månader för F
2 studenter 10 månader för K, Kf och BT
2 studenter 5 månader för V
1 student 10 månader för M
2 studenter 10 månader för Z
1 student, 5 månader för TM
1 student, 5 månader för TD
1 student, 10 månader för I
Undervisningsspråk: franska och engelska
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om skolan http://www.inpg.fr/
Läs reserapporter

Le Mans

Université du Maine
2 studenter 5 månader inom ämnesområdet akustik
Söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: engelska

Levallois Perret

École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA), Levallois Perret
3 studenter, 10 månader, söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena M, Z.
Undervisningsspråk: franska och vissa program på engelska
Läs mer om skolan http://www.estaca.fr

Lille 

École Nationale Supérieure de Chimie de Lille
1 student, 10  månader, söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena K, BT, KF.
Undervisningsspråk: franska och engelska

Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om École Nationale Supérieure de Chimie de Lille: http://www.ensc-lille.fr/english-version.html

Lyon

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA)
söks genom ERASMUS eller UNITECH
Platserna fördelar sig enligt följande:
4 studenter 10 månader för D/IT
3 studenter 10 månader för E
1 student 10 måander för I
2 studenter 10 månader för K, BT, KF
1 student 10 månader för Z
1 student 10 månader för V
Undervisningsspråk: franska, visst utbud på engelska 
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om skolan http://www.insa-lyon.fr/
Läs reserapporter

Nancy

Université de Lorraine
2 studenter 10 månader för D, IT
2 studenter 10 månader för E
2 studenter 10 månader för K, BT, KF
2 studenter 10 månader för M, Z
2 studenter 10 månader för TM
2 studenter 10 månader för V
söks genom Erasmus
Undervisningsspråk: franska
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om skolan http://www.mines.inpl-nancy.fr/

 

Noisy Le Grand

École Supérieure d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique (ESIEE), Noisy le grand
2 studenter 10 månader för D, IT
1 student 10 månader för E
1 student 10 månader för Z
söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: franska och engelska
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om skolan http://www.esiee.fr/

Orléans

Université d'Orleans
2 studenter, 10 månader, söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena D, IT, E, F, I, M, TM, V, Z.
Undervisningsspråk: franska, sista året (år 5) ges på engelska
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om skolan http://www.univ-orleans.fr/
Reserapporter

Paris

AgroParisTech
2 studenter 5 månader för BT
Undervisningsspråk: franska
Söks genom Erasmus
Utbytet kan endast sökas i februari.
Läs mer om skolan: http://www.agroparistech.fr/Presentation-of-AgroParisTech.html

Arts et Métiers ParisTech
5 studenter, 10 månader, söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena D, IT, E, F, I, M, V, Z
Undervisningsspråk: franska och engelska
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om skolan, http://www.ensam.eu/en/
Reserapporter

École Francaise d'Electronique et d'Informatique (EFREI), Paris
3 studenter, 10 månader, söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena D, IT, E.
Undervisningsspråk: franska och engelska
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om skolan http://www.efrei.fr
Läs reserapporter

Ecole des Mines de Paris  (MINES ParisTech)

1 student, 5 månader, söks genom ERASMUS
Det är svårt att hitta lämpliga kurser på vårterminen så vi rekommenderar studenter att åka under höstterminen.
Utbytet gäller ämnesområdena D, IT, E, F, I, K, KF, BT, M, TM, V, Z.
Undervisningsspråk: franska
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs information för utbytesstudenter: http://www.mines-paristech.eu/index.php/25/Prospective-student/Master-Degree/Master-Degree-in-Science-and-Executive-Engineering/Admission/
s mer om skolan http://www.ensmp.fr/Portail/accueil_eng.html
Läs reserapporter

CentraleSupélec (Fd École Centrale Paris)
3 studenter, 10 månader, söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena D, IT, E, F, I, K, BT, KF, M, TM, V, Z.
Obs: kort ansökningstid efter nominering!
Undervisningsspråk: franska
Läs mer om skolan http://www.ecp.fr
Läs reserapporter

 

Institut Superieur d'Electronique de Paris (ISEP)  (Institut Catholique de Paris)
söks genom ERASMUS
2 studenter 10 månader för D/IT
1 student 10 månader för E
1 student 10 månader för Z
Undervisningsspråk: franska och engelska
Möjlighet finns även att göra laboratorieprojekt.
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om skolan http://www.isep.fr/
Läs reserapporter

Pau

Université de Pau et des Pays de l'Adour - UPPA
4 studenter 10 månader öppet för K, BT, KF.
Söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: franska, visst utbud på engelska
Utbytet kan endast sökas i februari
s mer om skolan http://www.univ-pau.fr/

Sceaux/Troyes

EPF Graduate School of Engineering
1 student, 10 månader för I
1 student 10 månader för M, Z
söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: franska och engelska
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om skolan: http://www.epf.fr/en/student

Tarbes

École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT)
2 studenter 10 månader inom M och Z
Söks genom ERASMUS
Undervisningsspråk: franska och engelska
Läs mer om skolan http://www.enit.fr/

Toulouse 

Institut National Polytechnique de Toulouse
söks genom ERASMUS
1 student 10 månader för E
1 student 10 månader för K, KF, BT
1 studenter 10 månader för M
1 student 10 månader för Z
Undervisningsspråk: franska
Utbytet kan endast sökas i februari
Läs mer om skolan http://www.enseeiht.fr
Läs reserapporter

 Université Paul Sabatier Toulouse III
söks genom ERASMUS
2 studenter 10 månader för F
2 studenter 10 månader för D/IT
2 studenter 10 månader för Z
Undervisningsspråk: franska
Läs mer om skolan http://www.ups-tlse.fr/

Valenciennes

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (ENSIAME), Valenciennes
4 studenter, 6 månader, söks genom ERASMUS
Utbytet gäller ämnesområdena M, Z.
Undervisningsspråk: franska och engelska
Läs mer om skolan http://www.univ-valenciennes.fr/
Läs reserapporter

 

Publicerad: fr 09 okt 2009. Ändrad: ti 16 feb 2016