Utbyte i Europa - ERASMUS och UNITECH

Chalmers har ett stort utbud av utbytesmöjligheter inom Europa!

Inom våra Europeiska program erbjuds ett mycket brett utbildningsutbud och många spännande platser att förlägga studierna på. Vad lockar just dig? Myllrande storstadsliv? Naturupplevelser? En charmig, genuin småstad?  Ett prestigefullt universitet?  Oavsett vad du tänkt dig få ut av ditt utbyte så har Chalmers många alternativ du kan söka.

ERASMUS+ är Chalmers största utbytesprogram och det innebär att du kan förlägga mellan tre och tolv månader av din studietid vid något av Chalmers partneruniversitet.

Chalmers är också partner i UNITECH international som är ett intressant alternativ för dig som vill kombinera teknik, praktik  och management. UNITECH är ett utbytesprogram där studier på ett europeiskt partneruniversitet kombineras med företagspraktik. 

Du behöver inte betala några terminsavgifter om du blir antagen till studier inom UNITECH eller ERASMUS+ och du får ett stipendium på mellan 315-375 Euro per månad (beloppet varierar mellan olika länder). Du har också rätt att söka studiemedel för utbytesstudierna.

De kurser du tar under utbytet  ska i största möjliga mån tillgodoräknas i din examen. Detta innebär att ett utbyte inte behöver förlänga din totala studietid. 

Läs mer om Erasmus+, ansökan och urval här
Läs mer om UNITECH international 


Publicerad: on 23 nov 2011. Ändrad: on 02 nov 2016