Internationella erfarenheter - ett smart val!

I en allt mer globaliserad omvärld blir internationella erfarenheter en eftertraktad kompetens hos många arbetsgivare. Ta chansen att uppleva en annorlunda studiemiljö under en period. 

Att välja att studera utomlands är inte bara ett sätt att förbättra språkkunskaper och skaffa ett internationellt nätverk- det är också ett sätt att kommunicera till framtida arbetsgivare att du har mod, öppenhet och initiativkraft.

Utbytesuniversitet i Norden
Utbytesuniversitet i Europa
Utbytesuniversitet i övriga världen


Publicerad: on 23 nov 2011. Ändrad: to 23 jun 2016