Korea

Kontaktperson för studentutbyte: Lovisa Aijmer, tel 031-772 24 55
 
Seoul

Seoul National University
Chalmers har 2 studerandeplatser för ett års studier.
Utbytet gäller för samtliga utbildningsprogram på Chalmers.

I utbytet ingår även att bidra med inlägg till Asia Magazine (minst en artikel per student)

Undervisningsspråk: engelska
Kandidatexamen måste vara utfärdad innan utbytesstudierna kan påbörjas.
Läs reserapporter

Hemsida: http://www.useoul.edu/

Publicerad: to 19 nov 2009. Ändrad: on 19 aug 2015