Brasilien

Curitiba

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Curitiba

Avtalet omfattar 2 utresande studenter per år. Det är möjligt att läsa två terminer inom eller över läsåren. 
Avtalet gäller ämnesområdena A,  D, IT, E, K, KF, KB, M, Z; TD, I, V
Universitetet ligger i Curitiba, sydväst om Sao Paulo.
Undervisningsspråket är portugisiska
 
 
Kontaktperson för studentutbyte: Ing-Britt Carlsson Tel 031-772 11 78, ing-britt.carlsson@chalmers.se
 

Publicerad: to 09 okt 2014. Ändrad: fr 17 feb 2017