Australien

Kontaktperson för studentutbyte: Lovisa Aijmer, lovisa.aijmer@chalmers.se, tel: 031-772 2455
Brisbane

Griffith University

Chalmers har 1 studerandeplats.

Öppet att söka för alla program

Läsåret börjar i februari/mars och slutar i november. Utbytet motsvarar 8:e och 9:e terminen vid Chalmers.

Griffith University ligger i Brisbane och är sedan länge känt som ett nyskapande universitet och är landets ledande inom miljövetenskap.

Griffith University

Läs reserapporter

Queensland University of Technology
Chalmers har 1 studerandeplats.
Öppet att söka för alla program
Läsåret börjar i februari/mars och slutar i november. Utbytet motsvarar 8:e och 9:e terminen vid Chalmers.
Queensland University of Technology (QUT) ligger i Brisbane och är ett av Australiens största och mest välrenommerade universitet. QUT har ett nära samarbete med industrin.

Läs reserapporter

Newcastle

University of Newcastle
Chalmers har 2 studerandeplatser.

Öppet att söka för alla program

Läsåret börjar i februari/mars och slutar i november. Utbytet motsvarar 8:e och 9:e terminen vid Chalmers.

University of Newcastle ligger 15 mil norr om Sydney. Problembaserad inlärning och personlig kontakt med studenterna är utmärkande för University of Newcastle.

University of Newcastle

Läs reserapporter 

Sydney

University of New South Wales

Chalmers har 3 studerandeplatser.
Öppet att söka för alla program
Läsåret börjar i februari/mars och slutar i november. Utbytet motsvarar 8:e och 9:e terminen vid Chalmers.
UNSW ligger i Sydney och är ett av Australiens högst ansedda och största universitet.

Läs reserapporter

Publicerad: to 15 okt 2009. Ändrad: ti 25 aug 2015