Med världen som arena

Chalmers har ett antal bilaterala avtal om studerandeutbyten med länder utanför Europa. Många är öppna att söka för dig som läser Arkitektur. Vi kallar denna typ av avtal för World Wide-programmet.

shanghai studentarbeten.jpg

Om du blir uttagen att studera inom World Wide så kan du åka ut under ditt fjärde år på arkitektutbildningen. Utbytet varar ett helt läsår. Eventuella terminsavgifter betalas av Chalmers och du får ett resebidrag på ca 30000 kr för att täcka extra kostnader.


Läs om ansökan och urval till World Wide här

 

Publicerad: on 23 nov 2011. Ändrad: ti 02 feb 2016