Finland

Kontaktperson: Karolina Strandsäter, karolina.strandsater@chalmers.se  

Helsingfors

Aalto University
Chalmers har 1 studerandeplats på Arkitektprogrammet
Undervisningsspråk: finska, svenska och engelska
 
Aalto University ligger i Otnäs strax utanför Helsingfors. Det är Finlands största tekniska högskola och det enda tvåspråkiga universitetet där man kan utbilda sig till diplomingenjör, arkitekt eller landskapsarkitekt. Här finns ca 15 000 studerande varav ca 8% har svenska som modersmål.
 
Det finns 12 internationella studieprogram där undervisningen ges helt på engelska samt ett samnordiskt och tvärvetenskapligt studieprogram Framtidens industriföretag.
 

Aalto University har ett språkcentrum där man kan studera tio språk på olika nivåer samt samarbetar med Helsingfors universitet och de andra högskolorna i Helsingforsregionen och det är möjligt att avlägga kurser vid någon av dessa. I Otnäs verkar också Teknologföreningen (TF), den svenskspråkiga nationen vid universitetet. Dessutom erbjuder Studentkåren sina medlemmar en rad förmåner från bostäder till sjukvård och billiga studentluncher, se http://www.tky.fi/sv/
Utbyten vid Aalto University kan endast sökas i februari, oavsett om du tänker åka på höst, vår eller helår.

Läs mer om Aalto University

Läs Reserapporter


Publicerad: fr 09 okt 2009. Ändrad: on 19 apr 2017