Danmark

Kontaktperson: Karolina Strandsäter, karolina.strandsater@chalmers.se

Köpenhamn

Detta utbyte är inställt tillsvidare!
Kunstakademiets arkitektskole i Köpenhamn (KARCH)
Chalmers har 1 studerandeplats.
KARCH grundades 1754 och är den andra skolan i Danmark med arkitektutbildning. Skolan har ca 1000 studenter. Det finns tio studieavdelningar:

 • Arkitektur, by og landskab
 • Arkitektur, by og bygning
 • Arkitektur, proces og metode
 • Arkitektur, rum og bosaetning
 • Arkitektur, rum og form
 • Arkitektur, bygning og realisering
 • Arkitektur, experiment og teknologi
 • Arkitektur, teknik og ressourcer
 • Arkitektur, vilkår og vision
 • Arkitektur, design og industriel form

Läs mer om Kunstakademiets arkitektskole i Köpenhamn (KARCH)

Läs Reserapporter

 
Århus

Detta utbyte är inställt tillsvidare!
Arkitektskolen i Aarhus (AAA)
Chalmers har 1 utbytesplats för ett års studier.
Arkitektskolen Aarhus, (AAA) startade 1965 och är den ena av Danmarks två skolor som har arkitektutbildning. Skolan har fem institutioner:

 • Arkitektur og aestetik
 • By og landskab
 • Arkitektonisk kulturarv
 • Design
 • Arkitektonisk design

Arkitektskolen har ca 900 studenter och ca 200 anställda. Lär mer om Arkitektskolen i Aarhus

Läs Reserapporter

Publicerad: fr 09 okt 2009. Ändrad: on 19 apr 2017