Europa för arkitektstudenten

​Chalmers har ett stort utbud av utbytesmöjligheter i Europa. Som student vid  Chalmers arkitekturprogram  har du chans att söka till drygt 30 universitet i Europa

Inom det Europeiska programmet ERASMUS erbjuds ett brett utbildningsutbud och många spännande platser att förlägga studierna på.

Flera av Chalmers samarbetspartners är prestigefyllda universitet med många spännande inriktningar. Oavsett om du är intresserad av komplexa strukturer, stadsplanering eller mer traditionella konst-och designinriktningar så finns många intressanta alternativ. 

ERASMUS+

ERASMUS innebär att du kan förlägga mellan tre och tolv månader av din studietid vid något av Chalmers europeiska partneruniversitet. Utbytet ska tillgodoräknas i din arkitektexamen och ERASMUS-avtalet innebär att du ska få ett fullt erkännande av dina meriter under utbytestiden.

Läs mer om ansökan och urval Erasmus+ här

Publicerad: on 23 nov 2011. Ändrad: ti 02 feb 2016