Viktiga datum

Januari

- 15/1: Moveon öppnas för ansökningar till ERASMUS och Norden.

- Månadsskiftet januari/februari: UNITECH: Nominerade studenter efter första urvalet kallas till en obligatorisk Assessment Centre.

- Slutet av januari: Besked om plats i WORLD WIDE / TERZIO (ordinarie omgång)

--------------------------------------------------------------------------------
Februari

- 15/2: ERASMUS och Norden: Sista ansökningsdatum. Om 15/2 infaller en helg så är sista ansökningsdagen nästkommande vardag.

- Runt den 4/2: WORLD WIDE, TERZIO: Informationsträffar för de som nominerats.

--------------------------------------------------------------------------------
Mars

- 1/3: Sista dag för att lämna in reserapporten för dig som studerat utomlands under höstterminen.

- Tidigast 3/3: WORLD WIDE, TERZIO: Sen ansökan möjlig till fåtal universitet.

- Mitten av mars: Urval till ERASMUS klart.

- Slutet på mars: Resultatet av nomineringen till UNITECH meddelas.

- Slutet på mars: Informationsmöte för nominerade inom Erasmus och Norden.

--------------------------------------------------------------------------------
September

- 10/9: Sista dag för att lämna in reserapporten för dig som studerat utomlands under vårterminen eller ett helt akademiskt år.

--------------------------------------------------------------------------------
Oktober

- 1/10: Move On öppnar för ansökningar till Erasmusutbyte under kommande vårtermin.

- 15/10: ERASMUS: Sista ansökningsdatum för utbyte under kommande vår.

--------------------------------------------------------------------------------
November

- 1/11: MoveOn öppnar för ansökningar till World Wide, Terzio

--------------------------------------------------------------------------------
December

- 1/12: WORLD WIDE och TERZIO. Sista ansökningsdatum. Om 1/12 infaller under en helg flyttas sista ansökningsdag fram till nästföljande vardag.

- 15/12: UNITECH: sista ansökningsdag.

Publicerad: on 23 nov 2011. Ändrad: fr 14 jul 2017