Viktiga datum

Januari

15/1: Moveon öppnas för ansökningar till ERASMUS och Norden.

28/1: UNITECH: Nominerade studenter efter första urvalet kallas till en obligatorisk Assessment Centre.

Slutet av januari: Besked om plats i WORLD WIDE / TERZIO (ordinarie omgång)

--------------------------------------------------------------------------------
Februari

15/2: ERASMUS och Norden: Sista ansökningsdatum. Om 15/2 infaller en helg så är sista ansökningsdagen nästkommande vardag.

Runt den 4/2: WORLD WIDE, TERZIO: Informationsträffar för de som nominerats.

--------------------------------------------------------------------------------
Mars

1/3: Sista dag för att lämna in reserapporten.

Tidigast 3/3: WORLD WIDE, TERZIO: Sen ansökan möjlig till fåtal universitet.

Mitten av mars: Urval till ERASMUS klart.

Senast 20/3: Resultatet av nomineringen till UNITECH meddelas.

I slutet på mars: Informationsmöte för nominerade inom Erasmus och Norden.

--------------------------------------------------------------------------------
September

10/9: Sista dag för att lämna in reserapporten.

--------------------------------------------------------------------------------
Oktober

1/10: Move On öppnar för ansökningar till Erasmusutbyte under kommande vårtermin.

15/10: ERASMUS: Sista ansökningsdatum för utbyte under kommande vår.

--------------------------------------------------------------------------------
November

1/11: MoveOn öppnar för ansökningar till World Wide, Terzio

--------------------------------------------------------------------------------
December

1/12: WORLD WIDE och TERZIO. Sista ansökningsdatum. Om 1/12 infaller under en helg flyttas sista ansökningsdag fram till nästföljande vardag.

15/12: UNITECH: sista ansökningsdag.

Publicerad: on 23 nov 2011. Ändrad: fr 03 mar 2017