Vanliga frågor om Utlandsstudier - hur funkar det?

Vem kan söka vad? 

Våra största utbytesprogram är World Wide, Terzio och Erasmus. Civilingenjörsstudenter och arkitektstudenter i årskurs 3 kan söka World Wideutbyte (ett års utbyte  på partneruniversitet utanför Europa). 

Högskoleingenjörsstudenter och kandidatprogramsstudenter kan söka Terzioprogrammet (utbyte i Korea, USA eller Storbritannien).

Alla studenter som är antagna till program på Chalmers och som har klarat minst 60 poäng kan söka till Erasmus (Europeiska partneruniversitet).

Översikt över alla utbytesprogram

När söker man? 

World Wide och Unitech söks i årskurs tre för att åka på utbyte under årskurs fyra. Erasmus+ kan sökas när som helst efter att årskurs 1 är avslutad. Terzio söks i årskurs två.

Deadlines och tidplaner

Vart kan man åka? 

Varje partneruniversitet är öppet för ett visst antal studenter inom vissa ämnesbakgrunder. 

Orientera dig genom att först välja vilken studentkategori du tillhör och sök dig sen vidare till de länder du är intresserad av. Varje land har en lista med skolor där du kan undersöka om det finns något utbyte som är knutet till ditt program. 

Hur går urvalet till? 

Urval tillämpas när det finns fler behöriga sökande än tillgängliga utbytesplatser. För de flesta studenter beräknas ett meritvärde som grundar sig på ett viktat betygsmedel som mulitpliceras med produktionsfaktorn (studietakten). För detaljerad information om hur urvalet genomförs och meritvärdet beräknas hänvisas i första hand till regelverket för utbytesstudier. Urvalsresultatet meddelas med e-post så snart urvalet är klart.

 

Vad händer om jag inte bllivit erbjuden en plats i ordinare urval? 


Enbart behöriga studenter som ansökt i tid men som inte tilldelats någon plats kan få erbjudande om andra ledig platser. Dessa studenter kommer få information via e-post om hur man anmäler intresse till lediga platser.

Vad händer om jag har haft studieuppehåll? 

Om du har fått beviljat ett studieuppehåll som har registrerats i Ladok i god tid innan anmälan görs så kommer detta att beaktas vid urval. För mer information om hur eventuella prestationer under registerat studieuppehåll kan påverka meritvärdet hänvisas till regelverket.

Vad händer om jag har byter program eller ämnesområde?

Många studenter byter inriktinig efter kandidatdelen. Det är det ämnesområde du tillhör vid ansökningstillfället som avgör vilka avtal du kan söka. Om till exempel en maskinteknikstudent väljer att avsluta med en master inom Industriell ekonomi så kan denne student söka avtal som är knutna till M. Det kan dock ändå hända att du kan läsa kurser inom Industriell ekonomi, men det är inget som Chalmers kan garantera. Det är vad som är skrivet i avtalet som avgör om ett universitet kan ta emot dig och det är förkunskaperna som avgör vem som kan ta emot dig. Vissa universitet är flexibla och generösa med kursval medan andra har starkare begränsningar mellan fakulteter.

Studenter som byter ämnesinriktning måste vara väldigt observanta på att avtalet bara omfattar de ämnen som står med och att mottagaruniversitetet kan ha andra förkunskapskrav än motsvarande kurs på Chalmers. Det är i slutändan alltid mottagaruniversitetet som beslutar om antagning och vilka kurser som får läsas. Chalmers kan aldrig garantera antagning hos mottagaruniversitetet. Det är därför viktigt att du har en dialog med koordinatorn på mottagaruniversitetet.

Studenter som bytt program under grundutbildningen och därför har individuell studieplan behöver få sina kurser från det gamla programmet tillgodoräknade. Det är viktigt att prestera full studietakt efter själva programbytet, då eventuella tillgodoräknanden enligt gällande regelverk inte medräknas i meritvärdet.

Kan jag söka ett avtal som omfattar ett annat ämnesområde än det som jag läser?

Man kan normalt inte söka skolor som inte har avtal inom det egna ämnesområdet. Mottagaruniversitetet har ingen skyldighet att anta dig till relevanta kurser och det kan bli svårt att få till ett tillgodoräknande.

Vad kan egentligen koordinatorn på Chalmers hjälpa mig med? 

När man åker på utbyte är det av största vikt att man själv är proaktiv och tar reda på deadlines, vilka dokument som behövs och hur man behöver förbereda sig. Koordinatorn på Chalmers arbetar mestadels med inresande studenter och har inte detaljkunskaper om mottagaruniversiteten. Koordinatorn sköter nominering och förmedlar kontaktuppgifter och är behjälplig med mycket praktiskt men många av de frågor du har måste du ställa direkt till mottagaruniversitetet.

Hur hittar jag information om kurser?

Uppdaterad information om utbildningsutbud och kurser hittar man vanligtvis på mottagaruniversitetets hemsida eller kursportal.
Tänk på detta när du letar:
  • Sök upp sidan för internationella studenter eller International Office, de har ofta samlat ihop länkar för utbytesstudenter.
  • Om du inte hittar kurser, leta då under akademiska program, ofta ligger kurserna listade under ett program.
  • Engelska benämningar på kurser kan vara courses, units, modules eller subjects. Program kan ibland kallas courses.
  • Tänk på att kurserna ska ha rätt nivå. Masterkurser benäms ofta med master eller graduate
  • Använd gärna internets sökmotorer men det är ofta bra att använda universitetes sökfunktion. Exempelvis kan man ofta söka på kurskoder för att hitta en kursbeskrivning.
  • Ibland har universiteten särskilda förteckningar över kurser som är öppna för utbytesstudenter.
  • Var uppmärksam på schema och terminstider när du funderar över kursval. Leta efter academic calendar eller semester dates. Ta reda på hur schemat fungerar.
  • Många universitet har sidor för internationella studenter. Tänk på att detta inte alltid är samma sak som att vara utbytesstudent. Leta efter information för exchange students eller "non- degree students".

Vad kostar det? 

De flesta utbytesprogrammen är knutna till stipendier och som utbytesstudent så står Chalmers för eventuella terminsavgifter. Man kan även få studiemedel från CSN. Det är trots detta ofta förenat med en del kostnader att åka utomlands så det är viktigt att ha en ekonomisk buffert. Stipendierna betalas i allmänhet ut när utbytet redan är igång.

Stipendier / ekonomiska bidrag

Stipendierna är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Det kan röra sig om allt från flygbiljetter till olika administrativa avgifter som kan dyka upp.

World Wide- och Terziostudenter får ett bidrag på totalt 30000 kronor per år. (15000 för Terziostudenter som åker en termin). Studenter som åker till Asien ska skriva en artikel till Asia Magazine och efter utbytet ska studenter också skriva en reserapport (lämnas in senast den 10 september).

Erasmusstudenter får olika belopp beroende på land. Stipendiebeloppet beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till. För närvarande är stipendiebeloppet för studier enligt följande:

  • 12,50 euro per dag (ungefär 375 euro per månad) om man åker till Danmark, Finland, Frankrike,  Italien, Norge, Storbritannien eller Österrike.
  • 10,50 euro per dag (ungefär 315 euro per månad) om man åker till Belgien, Kroatien, Tjeckien,  Tyskland, Grekland, Island,  Nederländerna, Portugal, Spanien, Turkiet, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, eller Polen.

Publicerad: må 12 aug 2013. Ändrad: fr 27 jan 2017