Stipendier

​Stipendierna och resbidragen som betalas ut är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Det kan röra sig om allt från flygbiljetter till olika administrativa avgifter som kan dyka upp.
 
Du ska inte ta upp stipendier som en inkomst för CSN.

World Wide / Terzio

World wide- och Terziostudenter får ett bidrag på totalt 30000 kronor på år. Bidraget betalas ut under hösten. Studenter som åker ut en termin inom Terzio får 15000 kr.

Erasmus

Erasmusstudenter får olika belopp beroende på land. Stipendiebeloppet beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till.  För närvarande är stipendiebeloppet för studier enligt följande:

 

12,50 euro per dag (ungefär 375 euro per månad) om man åker till Danmark, Finland, Frankrike, Italien,  Norge, Storbritannien eller Österrike.

 

10,50 euro per dag (ungefär 315 euro per månad) om man åker till Belgien, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Island, Nederländerna, Portugal,  Spanien, Turkiet, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen eller Polen.

 

70% av stipendiesumman betalas ut under utbytets gång i form av en klumpsumma. Efter att utbytet är avslutat och reserapporten inkommen så betalas de resterande 30% ut.

Unitech

Studenter som antas till UNITECH-programmet får ett stipendium på 1000 Euro. Detta stipendium ska täcka merkostnader för de resor inom Europa som är obligatoriska i programmet. Detta stipendium betalas ut automatiskt till de som antas.  

Norden

Du som åker genom Nordenprogrammet får ett särskilt stipendium som kallas för NORDTEK. 

 

Beloppet är på 1150 ​€/termin + Resebelopp 330 €​​​

Stipendieblanketter

De blanketter  som behövs hittar du här.

Publicerad: to 19 mar 2015. Ändrad: on 16 nov 2016