Stipendier och resebidrag

Stipendier och resebidrag för utbytesstudier ska täcka merkostnader för exempelvis flygbiljetter eller administrativa avgifter, i samband med utlandsvistelsen. Stipendierna ska inte tas upp som en inkomst för CSN.

World Wide och Terzio

Studenter som åker på utbyte inom World Wide får ett bidrag på 30.000 kronor/år, som betalas ut under hösten. Studenter som åker ut en termin inom Terzio får 15.000 kr

Erasmus

Stipendiebeloppet inom Erasums beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till. För närvarande är stipendiebeloppet:
  • 12,50 euro/dag (375 euro/månad) i Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Storbritannien eller Österrike.
  • 10,50 euro/dag (315 euro/månad) i Belgien, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Island, Nederländerna, Portugal,  Spanien, Turkiet, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen eller Polen.
70 procent av stipendiesumman betalas ut som ett engångsbelopp under utbytet. När utbytet är avslutat och reserapporten inkommen betalas resterande belopp ut.

UNITECH

Studenter inom UNITECH-programmet får ett stipendium på 1000 Euro som ska täcka merkostnaderna för obligatoriska resor i programmet. Stipendiet betalas ut automatiskt till de som antas.

Norden

Du som åker inom Norden får NORDTEK-stipendiet som är på 1150 ​Euro/termin och ett resebidrag på 330 Euro.​​​
 

Publicerad: to 19 mar 2015. Ändrad: to 13 apr 2017