Statistik World Wide

Nedan kan du se vilka meritvärden som krävts tidigare urvalsomgångar för att bli nominerad i World Wide.

Den siffra som anges motsvarar det lägsta meritvärdet som krävdes för att komma med. Tomma rutor betyder att det fanns ofyllda platser.

Meritvärdena och vilka destinationer som är populärast varierar mycket mellan åren.

Observera att det meritvärde som anges baseras på viktat betygsmedelvärde multiplicerat med produktionsfaktor (studietakt), därför kan ibland lägsta meritvärde på vissa utbyten understiga 3,7.

 

Klicka här för att ta del av statistiken för läsåret 2017/2018

Klicka här för att ta del av äldre statistik

 

Observera att detta inte gäller vid ansökan inom Erasmus+/Norden. Vid urvalet inom Erasmus+/Norden krävs inte ett lägsta viktat betygsmedelvärde på 3,7 för att kunna delta i urvalet. Chalmers erbjuder ett stort antal möjliga utbyten inom Europa och Norden.

Publicerad: on 23 nov 2011. Ändrad: fr 13 apr 2018