Regler för ansökan och urval

Här kan du läsa vilka regler som gäller för ansökan, vad som ska vara uppfyllt för att bli nominerad och hur urvalet till de olika utbytesprogrammen går till.

Regler för ansökan och urval till utbytesstudier

Publicerad: on 04 nov 2015. Ändrad: ti 07 nov 2017