Se registrerade utlandsstudier

Denna tjänst visar dina registrerade och tillgodoräknade utlandsstudier. Tillgodoräknanden från utlandsstudier visas även i tjänst Tillgodoräknanden. Informationen hämtas från en kopia av LADOK som uppdateras två gånger per dygn.

 


Logga in för att använda tjänsten

Publicerad: to 08 apr 2010. Ändrad: fr 23 jan 2015