Visa ▼

Programhemsidor

Hittar du inte din programhemsida i väljaren nedan, så är den flyttad till Canvas.
Källa:

Studier på Chalmers

Kvinnlig student i Chalmeers kårhus 
Utbildningen till civilingenjör och arkitekt på Chalmers sker i två delar och leder till både två generella examina och en yrkesexamen.

De första tre åren (180 högskolepoäng) utgörs av grundstudier och därefter kan en högskoleingenjörsexamen eller en teknologie kandidatexamen tas ut. Denna del kräver inga tidigare högskolestudier.
 
De avslutande två åren (120 högskolepoäng), utgörs av studier på avancerad nivå på ett masterprogram, och därefter kan en masterexamen tas ut.

Efter de avslutanden två åren kan du också få ut en civilingenjörs- eller arkitektexamen, vilket är den vanligaste examen. Alla kombinationer av de båda delarna ger dock inte alltid rätt till civilingenjörs- eller arkitektexamen.

Masterprogram – avancerad nivå

Masterprogrammen är öppna att söka för alla behöriga, från andra universitet utomlands eller i Sverige, vilket innebär att du läser tillsammans med svenska och internationella studenter. Undervisningen bedrivs därför på engelska. Du som har läst på Chalmers kan välja att studera de avslutande två åren på ett annat universitet, i eller utanför Sverige.
 
Chalmers masterprogram formas utifrån styrkeområden och samhällets behov. På så vis kan Chalmers möta omgivningens krav och utbilda ingenjörer och arkitekter med rätt kompetens. Masterprogrammen består av obligatoriska samt valbara kurser, som ger dig möjlighet att profilera din utbildning.

Platsgaranti till masterprogram

Du som går på Chalmers civilingenjörs-/ arkitektutbildningar är garanterad plats på något av de masterprogram som är kopplade till din utbildning. Högskoleingenjörer från Chalmers som kompletterat med högst 30 högskolepoäng har garantiplats till något masterprogram anknutet till den inriktning de haft på sina grundstudier. Du kan också välja att läsa ett masterprogram som inte är kopplat till dina grundstudier, men då kan du behöva komplettera med obligatoriska kurser för att bli behörig. I det fallet är du inte garanterad plats.

Du som är antagen före 2019

Du som gått på högskoleingenjörsutbildningen får en högskoleingenjörsexamen efter tre års avklarade studier (180 högskolepoäng). Vill du fortsätta på Chalmers kan du, efter eventuella behörighetsgivande kurser, söka ett masterprogram som senare leder till masterexamen.

Du som är antagen 2019 eller senare

För dig gäller att:
  • Studenter på högskoleingenjörsutbildningar ska även fortsättningsvis uppfylla grundläggande behörighet för masterprogram och ha möjlighet att läsa kompletterande kurser för särskild behörighet. 
  • Om studenter från högskoleingenjörsprogram vill studera vidare till en civilingenjörsexamen, görs detta genom ansökan till senare del av program (ansökan om senare del gäller även för studerande på civilingenjörsutbildning som vill byta till högskoleingenjörsutbildning).
​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 28 apr 2021.