Studier

Utbildningen till civilingenjör och arkitekt på Chalmers sker i två delar och leder till både en generell examen och en yrkesexamen.


De första tre åren
(180 högskolepoäng) utgörs av grundstudier och därefter kan en högskoleingenjörsexamen eller en teknologie kandidatexamen tas ut. Denna del kräver inga tidigare högskolestudier.
 
De avslutande två åren (120 högskolepoäng), utgörs av studier på avancerad nivå på ett masterprogram, och därefter kan en masterexamen tas ut.

Efter de avslutanden två åren kan du också få ut en civilingenjörs- eller arkitektexamen, vilket är den vanligaste examen. Alla kombinationer av de båda delarna ger dock inte alltid rätt till civilingenjörs- eller arkitektexamen.

Masterprogram - avancerad nivå

Masterprogrammen är öppna att söka för alla behöriga, från andra universitet utomlands eller i Sverige, vilket innebär att du läser tillsammans med svenska och internationella studenter. Undervisningen bedrivs därför på engelska. Du som har läst på Chalmers kan välja att studera de avslutande två åren på ett annat universitet, i eller utanför Sverige.
 
Chalmers masterprogram formas utifrån styrkeområden och samhällets behov. På så vis kan Chalmers möta omgivningens krav och utbilda ingenjörer och arkitekter med rätt kompetens. Masterprogrammen består av obligatoriska samt valbara kurser, som ger dig möjlighet att profilera din utbildning.

Platsgaranti

Du som går på Chalmers civilingenjörs-/ arkitektutbildningar är garanterad plats på något av de masterprogram som är kopplade till din utbildning. Högskoleingenjörer från Chalmers som kompletterat med högst 30 högskolepoäng har garantiplats till något masterprogram anknutet till den inriktning de haft på sina grundstudier. Du kan också välja att läsa ett masterprogram som inte är kopplat till dina grundstudier, men då kan du behöva komplettera med obligatoriska kurser för att bli behörig. I det fallet är du inte garanterad plats.

Enkelt för högskoleingenjörer att läsa vidare

Du som valt högskoleingenjörsutbildningen får en högskoleingenjörsexamen efter tre år (180 högskolepoäng). Vill du fortsätta och har gått på Chalmers kan du efter en komplettering med högst 30 högskolepoäng bli behörig att söka ett masterprogram för att sedan få en masterexamen. På samma sätt kan du efter tre år (180 högskolepoäng) på ett civilingenjörsprogram komplettera med högst 30 högskolepoäng till en högskoleingenjörsexamen.

Publicerad: on 17 aug 2011. Ändrad: må 01 jul 2019