Datum och tider för läsåretLäsår

Ett läsår på Chalmers är uppdelat på två terminer där varje termin består av två läsperioder. En läsperiod består av sju till nio läsveckor och avslutas med en tentamensvecka. Ett antal självstudiedagar kan också finnas i en läsperiod. Dessutom finns det fem omtentaperioder, fördelade över året.

Höstterminen 2018
2018-09-03 -- 2019-01-20

Vårterminen 2019
2019-01-21 -- 2019-06-09

Registrering:
Tider för registrering för samtliga studenter i årskurs 1, grundnivå och studenter på masterprogram i årskurs 1, avancerad nivå meddelas via antagningsbesked och Studentportalen.

CHARM:
Tisdag 2019-02-05 och onsdag 2019-02-06. Första dagen bör all schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning i alla utbildningars tredje årskurs på grundnivå och första årskurs på avancerad nivå mellan kl. 13:00 och 16:00 flyttas till annat tillfälle. Andra dagen skall all schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning i alla utbildningars samtliga årskurser ställas in från och med kl 10:00.

Program för personlig utveckling för Chalmers studenter - Of Course:
Torsdag 2019-02-14. All undervisning ställs in från kl 12:00 för årskurs 1-3, grundnivå och årskurs 1, avancerad nivå.

Studerandesektionsmässor:
Studenter i årskurs 2 och högre, på berörda studerandesektioner, bör göras fria från schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning, för- eller eftermiddag berörda dagar.


Enligt Chalmers kollektivavtal gäller att påskafton, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, 6 juni, midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfri. Under följande arbetsdagar minskas den ordinarie arbetstiden med fyra timmar (halvdag): Valborgsmässoafton, dagen före Alla Helgons dag och den 23 december. När sådan arbetsfri tid infaller under läsårstid skall den inte schemaläggas


Från Till
Tentamensanmälan omtentamen augusti on 2018-06-13 on 2018-08-01
Omtentamensperiod augusti 2018-08-20 2018-09-01

HT 2018 Från Till
Registrering hösttermin 2018-08-20 2018-09-10
Tentamensanmälan omtentamen oktober 2018-08-20 to 2018-09-27
Tentamensanmälan period 1 2018-08-20 to 2018-10-11
Tentamensanmälan omtentamen jul, nyår 2018-08-20 to 2018-12-13
Tentamensanmälan period 2 2018-08-20 to 2018-12-20
Läsperiod 1 2018-09-03 fr 2018-11-02
Kursval inför läsperiod 2, hösten 2018 ti 2018-09-18 ti 2018-10-09
Omtentamensperiod oktober/självstudier fr 2018-10-12 2018-10-13
Tentamensperiod 1 2018-10-27 fr 2018-11-02
Läsperiod 2 2018-11-05 2019-01-19
Kursval inför våren 2019 ti 2018-11-20 ti 2018-12-11
Självstudier to 2018-12-27 fr 2018-12-28
Självstudier on 2019-01-02 fr 2019-01-04
Omtentamensperiod jul, nyår/självstudier 2019-01-07 on 2019-01-09
Självstudier to 2019-01-10 fr 2019-01-11
Tentamensperiod 2 2019-01-12 2019-01-19
Registrering vårtermin 2019-01-14 2019-01-20

VT 2019 Från Till
Tentamensanmälan period 3 2019-01-14 to 2019-02-28
Tentamensanmälan omtentamen påsk 2019-01-14 to 2019-04-04
Tentamensanmälan period 4 2019-01-14 ti 2019-05-14
Tentamensanmälan omtentamen juni 2019-01-14 on 2019-05-22
Registrering vårtermin, forts 2019-01-21 2019-01-28
Läsperiod 3 2019-01-21 2019-03-23
CHARM ti 2019-02-05 on 2019-02-06
Program för personlig utveckling - Of Course to 2019-02-14 to 2019-02-14
Tentamensperiod 3 2019-03-16 2019-03-23
Läsperiod 4 2019-03-25 2019-06-08
Anmälan masterprogram för Chalmerister inför hösten 2019 2019-04-01 2019-04-15
Kursval inför hösten 2019 ti 2019-04-09 ti 2019-05-07
Självstudier to 2019-04-18 to 2019-04-18
Självstudier ti 2019-04-23 ti 2019-04-23
Omtentamensperiod påsk/självstudier on 2019-04-24 fr 2019-04-26
Självstudier 2019-04-29 ti 2019-04-30
Självstudier fr 2019-05-31 fr 2019-05-31
Tentamensperiod 4 2019-06-01 2019-06-08
Omtentamensperiod juni 2019-06-10 on 2019-06-12

Publicerad: on 26 sep 2018.