Datum och tider för läsåret


Läsår

Ett läsår på Chalmers är uppdelat på två terminer där varje termin består av två läsperioder. En läsperiod består av sju till nio läsveckor och avslutas med en tentamensvecka. Ett antal självstudiedagar kan också finnas i en läsperiod. Dessutom finns det fem omtentaperioder, fördelade över året.

Höstterminen 2017
2017-08-28 -- 2018-01-14

Vårterminen 2018
2018-01-15 -- 2018-06-03

Upprop:
Tisdag 2017-08-15 är det obligatoriskt upprop för samtliga studenter i årskurs 1 grundnivå, samt Tekniskt basår och Sjöbefäl klass VII
Måndag 2017-08-28 är det obligatoriskt upprop för studenter på masterprogram i årskurs 1, avancerad nivå

CHARM:
Tisdag 2018-02-06 och onsdag 2018-02-07. Första dagen bör all schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning i alla utbildningars tredje årskurs på grundnivå och första årskurs på avancerad nivå mellan kl. 13:00 och 16:00 flyttas till annat tillfälle. Andra dagen skall all schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning i alla utbildningars samtliga årskurser ställas in från och med kl 10:00.

Program för personlig utveckling för Chalmers studenter - Of Course:
Torsdag 2018-02-15. All undervisning ställs in från kl 12:00 för årskurs 1-3, grundnivå och årskurs 1, avancerad nivå.

Studerandesektionsmässor:
Studenter i årskurs 2 och högre, på berörda studerandesektioner, bör göras fria från schemalagd föreläsnings- och lektionsundervisning, för- eller eftermiddag berörda dagar.


Dagar som enligt Chalmers kollektivavtal är arbetsfria, arbetstidsförkortade och som infaller under läsårstid skall inte schemaläggas. Självstudiedagar som är placerade på andra dagar än dessa skall i möjligaste mån undvikas att schemaläggas. Aktiviteter som kräver en obligatorisk prestation, t ex inlämningar, skall ej schemaläggas på en självstudiedag.


Från Till
Tentamensanmälan omtentamen augusti on 2017-06-07 to 2017-07-27
Omtentamensperiod augusti 2017-08-14 2017-08-26

HT 2017 Från Till
Registrering hösttermin 2017-08-14 2017-09-04
Tentamensanmälan omtentamen oktober to 2017-08-24 to 2017-09-21
Läsperiod 1 2017-08-28 2017-10-28
Tentamensanmälan period 1 to 2017-09-07 to 2017-10-05
Kursval inför läsperiod 2, hösten 2017 ti 2017-09-12 ti 2017-10-03
Omtentamensperiod oktober/självstudier fr 2017-10-06 2017-10-07
Tentamensperiod 1 2017-10-21 2017-10-28
Läsperiod 2 2017-10-30 2018-01-13
Tentamensanmälan omtentamen jul, nyår 2017-11-06 2017-12-04
Kursval inför våren 2018 ti 2017-11-14 ti 2017-12-05
Tentamensanmälan period 2 on 2017-11-22 on 2017-12-20
Självstudier 2017-12-18 2017-12-18
Omtentamensperiod jul, nyår/självstudier ti 2017-12-19 to 2017-12-21
Självstudier fr 2017-12-22 fr 2018-01-05
Tentamensperiod 2 2018-01-08 2018-01-13
Registrering vårtermin 2018-01-08 2018-01-14

VT 2018 Från Till
Registrering vårtermin, forts 2018-01-15 2018-01-22
Läsperiod 3 2018-01-15 2018-03-17
Tentamensanmälan period 3 on 2018-01-24 on 2018-02-21
CHARM ti 2018-02-06 on 2018-02-07
Program för personlig utveckling - Of Course to 2018-02-15 to 2018-02-15
Tentamensanmälan omtentamen påsk on 2018-02-21 on 2018-03-21
Tentamensperiod 3 2018-03-10 2018-03-17
Läsperiod 4 (del a) 2018-03-19 fr 2018-04-06
Självstudier to 2018-03-29 fr 2018-04-06
Omtentamensperiod påsk/självstudier on 2018-04-04 fr 2018-04-06
Tentamensanmälan period 4 on 2018-04-04 on 2018-05-09
Läsperiod 4 (del b) 2018-04-09 fr 2018-05-25
Kursval inför hösten 2018 ti 2018-04-10 on 2018-05-02
Tentamensanmälan omtentamen juni to 2018-04-19 to 2018-05-17
Självstudier 2018-04-30 2018-04-30
Självstudier fr 2018-05-11 fr 2018-05-11
Tentamensperiod 4 2018-05-26 2018-06-02
Omtentamensperiod juni ti 2018-06-05 fr 2018-06-08


Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: ti 09 maj 2017